Bola som na výstave penisov

Príde žena domov a hovorí mužovi :”Bola som na výstave penisov” Muž: “A aké to bolo?” Žena: “V pohode, boli tam veľké a krásne, jeden kus za 500 €, pre menej majetných také stredne za 200 € a pre tie najnižšie vrstvy za 50 €” Muž na to : “A taký ako mám ja, si videla?” Žena :”Jasne videla – predávali ich po zväzkoch za 5 €…“