Ak nebude vaše dieťa zaočkované, do predškolského zariadenia ho v budúcnosti zrejme nepríjmu

Share

Ak nebude vaše dieťa zaočkované, do predškolského zariadenia ho v budúcnosti zrejme nepríjmu

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) – Do predškolského zariadenia budú v budúcnosti prijímať len zaočkované deti. O návrhu informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v tlačovej správe.

Rezort a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR po odbornej diskusii prichádzajú s legislatívnym návrhom, ktorý uvádza zmeny v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu, a to v záujme ochrániť najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva.

Závažné infekčné ochorenia

Deti v predškolských zariadeniach budú podľa pripravovaného nového legislatívneho znenia efektívnejšie chránené pred zavlečením závažných infekčných ochorení do kolektívu.

Súčasťou legislatívneho návrhu je aj zrušenie sankcií za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu, ktoré v súčasnosti môžu byť uložené v celkovej súhrnnej výške 331 eur.

Sankcie by sa zrušili po 12 rokoch od zavedenia do praxe. Legislatívny návrh by mal ísť do pripomienkového konania v najbližších dňoch a účinný by mal byť od 1. januára budúceho roka.

Povinné pravidelné očkovanie

„V súčasnosti môže byť do predškolského zariadenia prijaté aj dieťa, ktoré neabsolvovalo povinné očkovanie,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

V pripravovanej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ministerstvo navrhuje zabezpečiť povinnosť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu.

Ministerka zdôraznila, že ona i epidemiológovia si uvedomujú, že uvedená téma je pre rodičov mimoriadne citlivou témou. Aj preto MZ spolu s ÚVZ pristúpili k rozhodnutiu zrušiť sankcie za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu.

Prevencia závažných ochorení

„Vysielame tým jasný signál, že cieľom povinného očkovania nie je vyberanie pokút za jeho odmietanie, ale prevencia závažných infekčných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním,“ informovala Andrea Kalavská s doplnením, že predbežná informácia o pripravovanom právnom predpise je už zverejnená a do jeho prípravy sa môže zapojiť aj verejnosť.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas upozornil, že pri súčasných zdravotných hrozbách v krajinách EÚ, ako aj na Slovensku odborníci zdôrazňujú nevyhnutnosť zabezpečiť kolektívnu imunitu pred infekčnými ochoreniami.

„Dostatočná úroveň zaočkovanosti detí a zachovanie kolektívnej imunity populácie nám zabezpečí ochranu pre všetkých ľudí. Z tohto dôvodu je potrebné realizovať aj zmeny v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu. Obmedzenia pre prijímanie neočkovaných detí do materských škôlok zaviedla napríklad už Česká republika, Litva ako aj Francúzsko,“ vysvetlil Mikas. V prípade zavlečenia závažných infekčných ochorení do detského kolektívu je podľa neho potrebné v týchto kolektívnych zariadeniach bezodkladne reagovať.

Viac k témam: minister zdravotníctva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, očkovanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Ak nebude vaše dieťa zaočkované, do predškolského zariadenia ho v budúcnosti zrejme nepríjmu © SITA Všetky práva vyhradené.

Kategórie článku: Zdravotníctvo

Mohlo by sa vám páčiť...

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.