Enterprise Investors oznámil vyhlásenie ponuky cez verejnú súťaž na odkúpenie 100 % akcií spoločnosti PragmaGO

27.11.2020 (Webnoviny.sk) – Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors (EI), oznámil vyhlásenie ponuky prostredníctvom verejnej súťaže na odkúpenie 100 % akcií spoločnosti PragmaGO, poskytovateľa finančných služieb pre sektor malých a stredných firiem. PEF VIII si zabezpečil právo kúpiť podiel od majoritného vlastníka Pragma Inkaso, ktorý mu poskytne 72,07 % hlasov na valnom zhromaždení. Maximálna hodnota verejnej ponuky je 11,9 milióna EUR.

Zámerom PEF VIII je ukončenie obchodovania akcií spoločnosť PragmaGO na burze cenných papierov za účelom pokračovania vo svojom rozvoji so súkromným vlastníkom mimo verejného trhu;
Termín pre upisovanie ponúk v rámci tejto verejnej súťaže je stanovený medzi 16. december 2020 a 29. január 2021;
Ponúkaná cena akcie pre minoritných akcionárov bude o 35 % vyššia ako pre majoritného akcionára. Táto cena je o 20 % vyššia oproti cene akcie zo dňa predchádzajúcemu oznámeniu verejnej ponuky a je o 37 % vyššia ako priemerná cena akcie spoločnosti PragmaGO v posledných šiestich mesiacoch;
Po vysporiadaní verejnej ponuky plánuje EI navýšiť základné imanie o 13,4 milióna EUR, kde cena za akciu bude významne nižšia ako bola cena akcie vo verejnej ponuke;
Ak sa podarí dosiahnuť potrebný limit pri hlasovaní, fond prijme opatrenia na vytlačenie tých minoritných akcionárov spoločnosti PragmaGO, ktorí nereagovali na verejnú ponuku.

PragmaGO podniká na nebankovom finančnom trhu a ponúka klientom služby ako faktoring alebo financovanie nákupov, a taktiež poskytuje firmám prevádzkový a investičný kapitál. Ponuka spoločnosti je prispôsobená na mieru potrebám malých a stredných firiem podnikajúcich v Poľsku. Vďaka zameraniu spoločnosti na automatizované online procesy a distribučné aliancie s množstvom partnerov môže PragmaGO rýchlo a efektívne ponúknuť klientom komplexný rozsah riešení na zlepšenie ich likvidity. Ku koncu tretieho kvartálu tohto roka disponovala spoločnosť PragmaGO portfóliom v hodnote 21,2 milióna EUR, mala vlastný majetok v objeme 8,1 milióna EUR a čistý zisk 0,4 milióna EUR.

Dariusz Prończuk, managing partner v Enterprise Investors zodpovedný za túto investíciu, uviedol: „Naším cieľom  je stiahnuť spoločnosť z obchodovania na varšavskej burze. Sme presvedčení, že na to, aby sa PragmaGO plne rozvinula a využila svoj trhový potenciál, potrebuje výraznú kapitálovú injekciu, ktorú sme jej ochotní poskytnúť. Navyše chceme podporiť manažment spoločnosti našimi rozsiahlymi skúsenosťami z predchádzajúcich investícií vo finančnom a technologickom sektore. Toto všetko je možné dosiahnuť efektívnejšie a rýchlejšie, keď sa PragmaGO stane súkromnou spoločnosťou.”

K dnešnému dňu fondy spravované EI investovali viac ako 322 miliónov EUR do 21 spoločností vo finančnom sektore.

O spoločnosti Enterprise Investors

Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali takmer 2 mld. eur do 145 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 134 investícií v objeme 4,1 mld. eur. www.ei.com.pl/sk/

Informačný servis

Viac k témam: Enterprise Investors, Polish Enterprise Fund VIII, PR, PragmaGO
Zdroj: Webnoviny.sk – Enterprise Investors oznámil vyhlásenie ponuky cez verejnú súťaž na odkúpenie 100 % akcií spoločnosti PragmaGO © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.