Generálna prokuratúra upraví svoj informačný systém, výmena informácií o odsúdených z krajín mimo Únie bude efektívnejšia

25.1.2022 (Webnoviny.sk) – Generálna prokuratúra SR (GP SR) uzavrela grantovú zmluvu na projekt ECRIS-TCN, ktorý je zameraný na úpravu informačného systému GP SR pre prepojenie a výmenu údajov o odtlačkoch prstov s centrálnym systémom ECRIS-TCN (Európsky informačný systém registrov trestov).

Ako informoval hovorca GP SR Dalibor Skladan, na základe nariadenia ECRIS-TCN a súvisiacej Smernice Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 17. apríla 2019 sa totiž mení systém výmeny informácií o odsúdených štátnych príslušníkoch tretích krajín v Európskej únii.

Opatrenia k prevencii kriminality

Opatrenia zamerané na štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (označované aj ako TCN) by podľa GP SR mali viesť k prevencii kriminality vrátane organizovaného zločinu a terorizmu, ako aj k zabezpečeniu zohľadňovania odsúdení príslušníkov TCN v EÚ v nových trestných konaniach.

Dosiahnutie tohto cieľa si však podľa GP SR vyžaduje, aby sa informácie o odsúdeniach vynesených v členskom štáte EÚ zohľadňovali aj mimo odsudzujúceho členského štátu EÚ, a to počas nových trestných konaní s cieľom predchádzať novým trestným činom.

Tri pracovné balíky

„Podporujeme cieľ Európskej únie poskytnúť svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb osôb. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vykonať opatrenia v súlade s Nariadením ECRIS-TCN,“ uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Navrhované opatrenia podľa neho prokuratúra aplikuje prostredníctvom troch pracovných balíkov a v koordinácii zo subdodávateľom, ktorý bude pomáhať pri analýze, návrhu, vývoji a zabezpečovaní kvality. „Prijme tiež opatrenia na zabezpečenie finančnej a organizačnej udržateľnosti projektu, aby sa jeho výstupy využívali aj po skončení grantu. Výsledky projektu budú implementované do Informačného systému GP SR,“ doplnil Žilinka.

Výmena informácií o odsúdených v Únii

Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) bol zriadený v roku 2012. Umožňuje účinnú výmenu informácií, týkajúcich sa odsúdení v EÚ medzi členskými štátmi. V súčasnosti sa väčšina vymieňaných informácií týka občanov EÚ. Hoci je už teraz možná výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín prostredníctvom systému ECRIS, v súčasnosti podľa GP SR neexistuje spoločný európsky postup ani mechanizmus ich účinnej výmeny.

Podľa súčasnej úpravy nie sú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci EÚ zhromažďované v členskom štáte štátnej príslušnosti, ako je to v prípade štátnych príslušníkov EÚ, ale uchovávajú sa len v tom členskom štáte, v ktorom bolo vynesené odsúdenie. Úplný prehľad o trestnej minulosti štátneho príslušníka tretej krajiny možno preto podľa GP SR získať len tak, že sa informácie vyžiadajú zo všetkých členských štátov.

Boj proti cezhraničnej trestnej činnosti

Nový systém má podľa prokuratúry poskytnúť sudcom, prokurátorom a iným príslušným orgánom jednoduchý prístup ku komplexným informáciám o trestnej minulosti jednotlivca bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte bola táto osoba v minulosti odsúdená. Účinná výmena informácií z registra trestov je podľa GP SR kľúčová v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti.

ECRIS-TCN podľa prokuratúry prispeje k implementácii zásady vzájomného uznávania rozsudkov a súdnych rozhodnutí v spoločnom priestore spravodlivosti a bezpečnosti, kde sa ľudia voľne pohybujú, ako je napríklad Schengenský priestor. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z programu Spravodlivosť (JUST).

Viac k témam: Európsky informačný systém registrov trestov
Zdroj: Webnoviny.sk – Generálna prokuratúra upraví svoj informačný systém, výmena informácií o odsúdených z krajín mimo Únie bude efektívnejšia © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.