Koronavírus prehĺbil nespokojnosť podnikateľov, tŕňom v oku bol najmä politický systém štátu

6.5.2021 (Webnoviny.sk) – V druhom polroku minulého roka sa podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska prehĺbil negatívny pohľad podnikateľov na kvalitu podnikateľského prostredia. Za výrazné zvýšenie nespokojnosti môže z veľkej časti pandémia koronavírusu.

Negatívny pohľad podnikateľov je za druhý polrok 2020 o 2,85 percentuálnych bodov horší, ako bol za predchádzajúci polrok. Celkovo ide o najhoršie vnímanie kvality podnikateľského prostredia od roku 2012. Podnikatelia pritom podľa aliancie vnímali negatívne takmer všetky zložky indexu.

Bariérou bol politický systém

Za top bariéry v podnikaní označili v druhom polroku uplynulého roka funkčnosť politického systému v štáte, efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci, ďalej zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych predpisov, hospodársku politiku štátu, dostupnosť informácií a taktiež byrokraciu, prieťahy v konaní na úradoch a výkazníctvo.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Mierne zlepšili hodnotenie výskytu hospodárskej kriminality a organizovaného zločinu a taktiež aj likvidity, cash-flow a plnenia záväzkov podniku. Podnikatelia v uvedenom období pozitívne hodnotili iba vzťah k životnému prostrediu.

Pozitívom je reforma súdnictva

Z legislatívy podľa podnikateľov najnegatívnejšie ovplyvnia podnikateľské prostredie zmeny v minimálnej mzde, ale aj vládny návrh zákona o 13. dôchodku.

Na druhej strane podnikatelia najviac ocenili reformu súdnictva a pozitívne vnímajú aj vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku, ktorého cieľom je vytvorenie a zavedenie režimu správy majetku, ktorý bol zaistený v trestnom konaní, daňovom konaní, prípadne v iných procesoch v rámci verejnej správy.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, podnikatelia, podnikateľské prostredie
Zdroj: Webnoviny.sk – Koronavírus prehĺbil nespokojnosť podnikateľov, tŕňom v oku bol najmä politický systém štátu © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.