Site icon Spišiakoviny

LANXESS vďaka produktu LEWATIT prispieva k liečbe srdcových ochorení

9.12.2020 (Webnoviny.sk) –
Nízkomolekulárny heparín patrí do triedy antikoagulačných liekov
Používa sa okrem iného pri prevencii krvných zrazenín a pri liečbe žilovej tromboembólie

Chemická spoločnosť LANXESS rozširuje svoje portfólio produktov v segmente starostlivosti o spotrebiteľa o nový LEWATIT PH 1074 GGE. Okrem odfarbovania fermentačných bujónov a cukru je zvlášť vhodný pre čistenie a skladovanie heparínu. Ako jeden z popredných výrobcov iónomeničov chce LANXESS využiť tento inovatívny produkt k získavaniu nových klientov vo farmaceutickom a bioprocesnom priemysle a k ďalšiemu posilneniu svojej pozície na trhu.

Bázická anexová živica s makroporéznou štruktúrou, ktorá spĺňa štandardy kvality potravín, je založená na polyakryláte. Má špeciálnu štruktúru pórov a živicovú matricu, ktorá bola vyvinutá výhradne pre zachytenie vysoko molekulárnych zlúčenín. LEWATIT PH 1074 GGE je vhodný pre spracovanie a čistenie produktov získaných z biomasy, pretože podporuje spoľahlivé zachytávanie a odstraňovanie organických látok s vysokou molekulovou hmotnosťou. To znamená, že tekuté cukrové sirupy alebo komplexné procesné roztoky, ako sú napríklad fermentačné bujóny, je možné kvalitne ošetriť a čistiť.

Polymér heparín sa využíva v medicíne na prevenciu zrážania krvi a žilovej trombózy. Pri operáciách srdca a dialýze sa využíva ako antikoagulant. Heparín sa typicky čistí iónomeničovými živicami. Výsledkom tohto postupu je okrem iného vyššia čistota heparínu a podobných konečných produktov v porovnaní so zrážacími procesmi čistenia.

Oddelenie tkanív slizníc z bravčových čriev

Metódy používané v komerčnej výrobe farmaceutického heparínu sú prísne stráženým prevádzkovým tajomstvom. Všetko sa začína odberom bravčových čriev z bitúnkov, po ktorom nasleduje oddelenie tkanív slizníc. Tie sa potom rozložia pomocou enzýmov, aby sa uvoľnili deriváty heparínu a polysacharidov.

LEWATIT PH 1074 HEP pomáha extrahovať heparín z tejto komplexnej zmesi a potom ho čistí. Iónomenič možno tiež použiť na stabilizáciu heparínu pre transport a skladovanie, čo zabraňuje rozpadu polyméru.

Makroporézna štruktúra a špeciálna polymérová matrica nového produktu LEWATIT PH 1074 HEP pomáhajú dosiahnuť optimálnu absorbčnú kapacitu a desorpčné vlastnosti. To je mimoriadne výhodné pri získavaní vysokomolekulárnych hydrofilných aniónových organických látok, ktoré sa napríklad extrahujú z fermentačných bujónov rovnakým spôsobom ako heparín a iné glykosaminoglykány (GAG).

Po úspešnej izolácii a predčistení heparínu pomocou LEWATIT PH 1074 GGE sa vykonávajú ďalšie kroky čistenia za účelom výroby heparínu, ktorý spĺňa štandardy farmaceutickej kvality. To zahŕňa odstránenie reziduálnych peptidov a nukleotidov, vírusov a bakteriálnych endotoxínov, čo možno dosiahnuť bielením, premývaním kyselinou a hydroxidom a oxidáciou pre inaktiváciu vírusov, ako aj zrážaním alkoholom.

Komplexné služby po celom svete

Obchodná jednotka Liquid Purification Technologies poskytuje podporu počas procesu overovania schválenia produktu LEWATIT PH 1074 HEP vo výrobných procesoch zákazníkov pomocou komplexného balíčka technickej podpory. Nový iónomenič je bezpečný pre potraviny (nariadenie EÚ č. 1935/2004), halal, kóšer, neobsahuje GMO a neobsahuje alergény, ťažké kovy a TSE / BSE. Podrobnejšie informácie nájdete na https://lpt.lanxess.de/.

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.

Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS, facebook.com/LANXESS, linkedin.com/company/lanxess a youtube.com/lanxess.

Informačný servis

Viac k témam: LANXESS, Lewatit, PR, srdcové ochorenia
Zdroj: Webnoviny.sk – LANXESS vďaka produktu LEWATIT prispieva k liečbe srdcových ochorení © SITA Všetky práva vyhradené.

Exit mobile version