Na Slovensku našli 15 stravovacích zariadení, do ktorých sa dostalo rizikové mäso z Poľska

Na Slovensku našli 15 stravovacích zariadení, do ktorých sa dostalo rizikové mäso z Poľska

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) – Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) evidoval k 1. februáru do 12:00 pätnásť zariadení spoločného stravovania (na základe dokumentov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy), do ktorých bolo distribuované hovädzie mäso z inkriminovaného poľského bitúnka.

Konzumenti nehlásili zdravotné komplikácie

Mäso sa do zariadení spoločného stravovania (reštaurácie, predškolské, školské zariadenia) dostalo od dodávateľov, ktorých kontrola spadá do kompetencie orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

„Regionálne úrady verejného zdravotníctva na základe hlásených dodávok skontrolovali štrnásť zariadení spoločného stravovania,“ informovala Daša Račková z komunikačného referátu ÚVZ.

„Inkriminované hovädzie mäso bolo dodané do skontrolovaných zariadení v celkovom množstve 520 kilogramov a následne bolo použité na prípravu rôznych hotových pokrmov,“ uviedla Račková o zistení kontrolórov. Konzumenti skontrolovaných zariadení nehlásili žiadne zdravotné komplikácie.

Zistené rôzne nezrovnalosti

Kontrola jedného zariadenia spoločného stravovania v tomto čase prebiehala, informáciu o možnom dodaní poľského hovädzieho mäsa do tohto zariadenia dostal úrad v piatok 1. februára.

„Pri kontrolách boli zistené rôzne nezrovnalosti ako napríklad nesprávne informovanie zo strany orgánov štátnej a veterinárnej správy (ÚVZ SR boli zaslané za účelom vykonania kontrol aj prevádzky, v prípade ktorých sa pri kontrole zistilo, že nejde o zariadenia spoločného stravovania, ale o predajne potravín, ktorých kontrola nespadá do kompetencií regionálnych úradov verejného zdravotníctva),“ poznamenala Račková.

Ďalšie nezrovnalosti boli v poskytnutých informáciách o dodaných množstvách hovädzieho mäsa alebo jeho pôvodu.

Kontroly po celom Slovensku

Regionálne úrady verejného zdravotníctva podľa ÚVZ neustále vykonávajú intenzívne kontroly po celom Slovensku v zariadeniach spoločného stravovania so zameraním sa na výskyt inkriminovaného hovädzieho mäsa, zabezpečenie jeho stiahnutia z trhu, zistenia spôsobu likvidácie a zistenia prípadnej ďalšej distribúcie (iným odberateľom, najmä iným zariadeniam spoločného stravovania).

Kontroly po celom Slovensku hlavný hygienik SR Ján Mikas nariadil už 29. januára, kedy Poľsko oznámilo, že inkriminované hovädzie mäso sa nedostalo za poľské hranice.

„Celý systém nákupu surovín je v kompetencii jednotlivých prevádzkovateľov zariadení školského stravovania. Prevádzkovatelia sú plne zodpovední za nastavenie podmienok verejného obstarávania, ktoré je v ich kompetencii,“ dodala Račková.

Viac k témam: mäso z Poľska – škandál s bitúnkami, ŠVPS SR Štátna veterinárna a potravinová správa SR, ÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Na Slovensku našli 15 stravovacích zariadení, do ktorých sa dostalo rizikové mäso z Poľska © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.