Nakupovanie z Číny či USA bude drahšie, Finančná správa sa pripravuje na nové pravidlá pre preclievanie

28.4.2021 (Webnoviny.sk) – Finančná správa sa intenzívne pripravuje na nové pravidlá pre preclievanie. Začnú platiť od 1. júla a sú súčasťou celoeurópskeho projektu eCommerce. Nakupujúci budú musieť povinne preclievať všetky zásielky z tzv. tretích krajín vrátane podávania colných vyhlásení.

Zároveň pribudne povinnosť zaplatiť aj daň z pridanej hodnoty (DPH) pri tovare v zásielkach s nízkou hodnotou. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Pravidlá pre clo sa nemenia

Colné konanie sa od júla tohto roka stane povinným pre všetky nákupy z tretích krajín. Kupujúci tak budú musieť podať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z krajín mimo Európskej únie. Pravidlá pre clo sa však nemenia, clo sa zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur.

Zásielky, ktoré budú oslobodené od cla, bude možné preclievať zjednodušeným spôsobom. Takéto zásielky sa nebudú preclievať v štandardnom režime. Keďže nepodliehajú platbe cla, klienti finančnej správy budú mať možnosť podávania colného vyhlásenia jednoduchším spôsobom – k dispozícii bude jednoduchý elektronický formulár.

Platiť bude jedna výnimka

Pre použite tohto formuláru bude platiť jedna výnimka. Ak bude tovar predmetom spotrebnej dane (napr. alkoholické nápoje) alebo sa budú na tovar vzťahovať zákazy a obmedzenia (napr. výrobky z chránených živočíchov, zbrane a pod.), nebude možné použiť tento jednoduchý formulár, ale použije sa štandardné colné vyhlásenie.

Finančná správa dokončuje prípravy na zjednodušené podávanie colných vyhlásení. Okrem prípravy špecializovaného portálu eCommerce (pre zásielky do 150 eur) má za sebou užívateľské testovanie nového zjednodušeného formulára colného vyhlásenia. Umožní klientom elektronicky, rýchlo a najmä jednoducho podať colné vyhlásenie pre zásielky, ktorých hodnota neprevyšuje 150 eur.

Pravidlá sa budú týkať všetkých

Pripravovaný sprievodca ich svojimi cielenými otázkami prevedie celým formulárom a na základe klientmi doplnených údajov vyplní formulár za nich. Na konci ho stačí iba elektronicky podpísať a následne podať.

Nové pravidlá sa budú týkať všetkých, právnických aj fyzických osôb, ktoré si objednávajú tovar z tretích krajín, napríklad z čínskych e-shopov či zo Spojených štátov amerických. Nové pravidlá eCommerce budú platiť spoločne pre všetky krajiny Európskej únie. Ich cieľom je vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi, resp. dodávateľmi z Európskej únie a tretích štátov.

Viac k témam: clo, dovoz tovarov, DPH daň z pridanej hodnoty, eCommerce
Zdroj: Webnoviny.sk – Nakupovanie z Číny či USA bude drahšie, Finančná správa sa pripravuje na nové pravidlá pre preclievanie © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.