Očkovací kalendár sa zrejme zmení, deti by mali druhé očkovanie proti osýpkam dostať skôr

Share

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Očkovací kalendár na Slovensku by sa mal upraviť. Ako uviedlo ministerstvo zdravotníctva v tlačovej správe, podľa novej očkovacej schémy by mali byť deti očkované druhou dávkou vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR) v šiestich rokoch.

Odporúčania pracovnej skupiny

V súčasnosti sa spomínané očkovanie druhou dávkou robí 11-ročným deťom. Obdobie aplikovania prvej dávky MMR vakcíny zostáva nezmenené, naďalej sa bude vykonávať v 15. až 18. mesiaci života. Zmeny by do praxe mohli byť zavedené v budúcom roku.

Plánovaná zmena vyplýva zo záverov a odporúčaní formulovaných Pracovnou skupinou pre imunizáciu v súvislosti s výsledkami Imunologického prehľadu (IP) na Slovensku v roku 2018.

Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a hlavný hygienik SR Ján Mikas s jej závermi a odporúčaniami súhlasili a budú zapracované do záverečnej správy k Imunologickému prehľadu 2018. Závery budú premietnuté aj do úpravy očkovacieho kalendára.

Väčšia ochrana proti osýpkam

Rozhodnutie presunúť aplikáciu druhej dávky MMR vakcíny do šiesteho roku života je reakciou na laboratórne výsledky IP 2018, ktoré ukázali, že podiel detí s ochrannou hladinou protilátok proti osýpkam do 11 rokov sa pohybuje od 97,24% u 3-ročných detí po 93,46% u 5 až 9-ročných detí.

„Výsledky možno považovať za uspokojivé, avšak vzhľadom na zvýšený výskyt osýpok na Slovensku a v Európe je potrebné zvýšiť ochranu zdravia detí,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Zámerom podľa neho je, aby boli deti už pri nástupe do školy kompletne očkované dvoma dávkami MMR vakcíny, čo zabezpečí väčšiu ochranu proti osýpkam než v súčasnosti podávaná prvá dávka vakcíny v 15.-18. mesiaci života a druhá dávka vakcíny v 11. roku života.

„Týmto krokom sa posilní ochrana zdravia detí a zníži sa riziko vzniku a šírenia osýpok v školských kolektívoch,“ konštatoval Mikas.

Zmeny aj pri hepatitíde typu A

Zmeny by do praxe mohli byť podľa ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej zavedené v budúcom roku. V súčasnosti sa už pracuje na novele vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Tá prinesie úpravu očkovacieho kalendára.

Zmeny sú plánované aj v rámci odporúčaného očkovania proti vírusovej hepatitíde A. Navrhuje sa rozšírenie veku očkovania dvojročných detí žijúcich v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania na očkovanie vo veku dva až päť rokov.

Zmeny v rámci odporúčaného očkovania proti vírusovej hepatitíde A považuje hlavný hygienik SR za opodstatnené. Z výsledkov IP 2018 vyplynulo, že hoci majú vakcíny proti vírusovej hepatitíde A vysokú účinnosť (vysoká proporcia pozitívnych výsledkov u očkovaných – 96,2 %), zaočkovanosť detí do 10 rokov veku je veľmi nízka. Vo vekovej skupine 1-až 4-ročných detí dosahuje 8,6 % a vo vekovej skupine 5 až 9-ročných 15 %.

Sľubujú si vyššiu zaočkovanosť

„Rozšírenie veku očkovania z aktuálnych dvoch rokov na dva až päť rokov života v rámci odporúčaného očkovania detí pochádzajúcich z prostredia s nízkym hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania je krokom, ktorý vyplynul z doterajšej praxe očkujúcich lekárov. Časové rozpätie očkovania sa navrhuje rozšíriť na vek, kedy sa nevykonáva žiadne povinné očkovanie a lekári tak budú mať dostatok času na očkovanie proti vírusovej hepatitíde A, od čoho si sľubujeme vyššiu zaočkovanosť týchto detí,“ konštatoval hlavný hygienik SR.

Záverečná správa k IP 2018 potvrdzuje aj priebežnú zverejnenú marcovú informáciu o najvyššej vnímavosti 35 až 39-ročných účastníkov IP 2018 k ochoreniu na osýpky (proporcia negatívnych výsledkov 18,8 %).

Ide o osoby, ktoré boli v tom čase očkované menej stabilnou (účinnou) vakcínou z dôvodu často nedodržiavaného chladového reťazca v pediatrických obvodoch. U osôb však mohlo dôjsť aj k vyvanutiu imunity, teda postupnému poklesu hladiny ochranných protilátok v organizme.

Očkovanie hradí zdravotná poisťovňa

„V rámci Imunologického prehľadu 2018 boli u 503 osôb (rôznych vekových skupín) potvrdené negatívne alebo hraničné výsledky protilátok proti osýpkam. Odporúčame im očkovanie jednou dávkou vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Uvedené odporúčané očkovanie im bude uhrádzané príslušnou zdravotnou poisťovňou,“ vysvetlila ministerka zdravotníctva SR.

Rovnako zdôraznila, že na základe výsledkov Imunologického prehľadu 2018 MZ SR spolu s ÚVZ SR odporúčajú osobám vo veku 25-49 rokov v rámci celého Slovenska, ktoré nie sú kompletne očkované dvomi dávkami MMR vakcíny alebo nepoznajú svoj očkovací status, s výnimkou osôb s kontraindikáciou očkovania, preočkovanie jednou dávkou MMR vakcíny. A to prioritne zamestnancom v detských kolektívoch ale aj zdravotníckym zamestnancom.

Viac k témam: Ministerstvo zdravotníctva SR, očkovanie, povinné očkovanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Očkovací kalendár sa zrejme zmení, deti by mali druhé očkovanie proti osýpkam dostať skôr © SITA Všetky práva vyhradené.

Kategórie článku: EkonomikaZdravotníctvo

Mohlo by sa vám páčiť...

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.