Pacienti s kostnými metastázami sa môžu liečiť cielene. Liečba u nich oddiaľuje nástup bolesti i vážne komplikácie

9.12.2020 (Webnoviny.sk) – Málokto si uvedomuje, že k najčastejším miestam v tele, kde sa tvoria metastázy viacerých nádorových ochorení, patria kosti. Tri štvrtiny metastáz do kostí vychádzajú z nádorov prsníka, prostaty, pľúc a obličiek. Kostné metastázy sa vyskytujú takmer u 80 % ľudí  s diagnostikovanou rakovinou prsníka, prostaty, či pľúc, teda u pacientov s často sa vyskytujúcimi nádormi. Kosti sú pri týchto ochoreniach často prvými miestami metastáz v tele. V pokročilých štádiách ich sprevádzajú veľmi silné bolesti, vážne zlomeniny či dokonca ochrnutie. Týmto stavom sa dá predchádzať a dajú sa oddialiť pomocou liečby. 

V prípade, že sa nádor do kostí rozšíril z iného ložiska v tele, hovoríme o kostných metastázach. Vznikajú vtedy, keď sa rakovinové bunky oddelia od primárneho nádoru, preniknú do krvného obehu alebo lymfatického systému a putujú do kostného tkaniva, kde sa usadia a začnú rásť. Viac ako polovica pacientov s novodiagnostikovaným nádorovým ochorením má aj kostnú bolesť. Najčastejšie je príčinou metastatické postihnutie kostí, ktoré je veľmi častou komplikáciou u pacientov s pokročilým nádorovým ochorením. Kostné metastázy u pacientov zhoršujú kvalitu života, skracujú ich prežívanie a ich liečba je často nákladnejšia a komplikovanejšia ako samotná liečba prvotného nádorového ochorenia. Veľmi často sú komplikované kostnými príhodami, ktoré výrazne zhoršujú prognózu ochorenia, skracujú prežívanie a dramaticky zhoršujú kvalitu života pacienta s nádorovým ochorením. Podstata procesu vzniku kostných metastáz nie je zatiaľ úplne objasnená, preto lekári zatiaľ nie sú schopní rozvoju týchto komplikácií úplne predchádzať.

Rakovinové bunky v kostnom tkanive produkujú množstvo látok, ktoré majú vplyv na metabolizmus kostí a navodzujú nerovnováhu v ich prirodzenej prestavbe. Ovplyvňujú najmä rastový faktor, ktorý reguluje dozrievanie, aktiváciu a funkciu kostných buniek- osteoklastov. Ak sa jeho množstvo zvýši, stimuluje osteoklasty, a tak vedie k zvýšenému odbúravaniu kostnej hmoty. Rozpad kosti v dôsledku metastatického postihnutia je potom  výsledkom bludného kruhu. Niektoré kostné metastázy sú takzvane osteoblastické a v svojom okolí spôsobujú abnormálnu novotvorbu kostného tkaniva, iné sú označované ako tzv. osteolytické a kostné tkanivo odbúravajú. Oba typy spôsobujú silné bolesti kostí, osteolytické často vyvolávajú patologické zlomeniny.  Existujú aj zmiešané kostné metastázy, pri vzniku ktorých prebiehajú v kosti obidva patologické procesy.

V skorých štádiách sa metastázy v kostiach nijako neprejavujú. Keď nádor dosiahne rozmery, pri ktorých dráždi nervové zakončenia,  prejaví sa bolesť a možné kostné komplikácie. Patria medzi ne patologické zlomeniny a utlačenie (kompresia) miechy. Patologické zlomeniny kostí (ramenných kostí, stehenných kostí, telá stavcov, stavcové oblúky) sú veľmi bolestivé, vyžadujú si rýchlu operáciu so stabilizáciou kosti a ďalej zhoršujú pohyblivosť chorého.4 Podľa súčasných údajov sa vyskytujú patologické zlomeniny až u 33 % hormonálne neaktívnych karcinómov prostaty. V dvoch tretinách sú postihnuté stavce a vo zvyšných prípadoch ide o zlomeniny dlhých kostí. Pritom platí, že patologické zlomeniny u pacientov s karcinómom prostaty metastázujúcim do kostí významne skracujú dĺžku ich prežívania.

Metastázy v stavcoch chrbtice môžu tlačiť na miechu, čo môže byť veľmi bolestivé a tlak ju môže poškodiť. To môže spôsobiť stratu pohyblivosti, slabosť svalov, strnulosť a problémy pri močení. V najzávažnejších prípadoch môže tlak na miechu spôsobiť až paralýzu (ochrnutie). Zhoršovanie bolestí chrbta a slabosť dolných končatín je varovný signál. Ochrnutie dolných končatín vyvolané útlakom miechy je nezvratné. Je príčinou úplného pripútania pacienta na posteľ a vozík a závislosti od pomoci blízkych alebo cudzích ľudí.

Karcinóm prostaty je najčastejšou nádorovou príčinou útlaku (kompresie) miechy. Ďalšou komplikáciou kostných metastáz je hyperkalciémia – vysoká hladina vápnika, spôsobená uvoľňovaním vápnika zo zlomených a poškodených kostí. Môže viesť k strate chuti do jedla, nevoľnosti, smädu a únave, a niekedy, ak sa nelieči, dokonca ku kóme.

Liečba kostných metastáz je viacúrovňová. Uplatňuje sa chirurgická liečba, rádioterapia i systémová liečba (chemoterapia, hormonálna liečba, bisfosfonáty, cielená liečba). Terapia kostných metastáz je v podstate paliatívna a jej hlavným cieľom je spomaliť postup ochorenia a zlepšiť kvalitu života chorého. Pri liečbe zameranej nie na liečbu primárneho nádoru, ale kostných komplikácií hovoríme o tzv. podpornej liečbe. Či sú to bisfosfonáty alebo cielená liečba, jej cieľom je znížiť úmrtnosť súvisiacu s kostnými metastázami, výskyt komplikácií spojených s kostnými metastázami a spomalenie/oddialenie rozvoja kostných metastáz.

Pri súčasnom aj budúcom pokroku v medicíne si musíme pripustiť, že niektoré ochorenia nie sú vyliečiteľné. Je dôležité, aby sme život mohli predĺžiť a zlepšiť jeho kvalitu. Tieto hodnoty by mali byť rovnocenné – dĺžka a kvalita života pacientov s kostnými metastázami by mali ísť vedľa seba.

Informačný servis

Viac k témam: kostné mestastázy, metastázy, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Pacienti s kostnými metastázami sa môžu liečiť cielene. Liečba u nich oddiaľuje nástup bolesti i vážne komplikácie © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.