Podnikateľom vyšli v ústrety, pri bytových domoch si môžu vybudovať vyhradené parkovacie miesto

Share

22.7.2019 (Webnoviny.sk) – Podmienky pre vybudovanie vyhradeného parkovacieho miesta pri bytových domoch pre podnikateľov schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na poslednom zasadnutí.

Mesto tak vyšlo v ústrety požiadavkám podnikateľov, ktorých prevádzka je súčasťou bytového domu. Podnikateľský subjekt, ktorý má o takéto miesta záujem, musí vybudovať aj nevyhradené verejné parkovacie miesta, čím mesto Žiar nad Hronom získa minimálne tretinu z počtu vyhradených miest verejných parkovísk. Ako samospráva uvádza na webovom sídle, ide o parkovacie miesta výhradne pre osobné vozidlá.

Musí vybudovať aj nevyhradené

Podnikateľ musí podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia okrem vyhradených miest vybudovať aj nevyhradené verejné parkovacie miesta v počte, ktorý zodpovedá najmenej jednej tretine z vyhradených parkovacích miest.

„Ak chce napríklad tri vyhradené parkovacie miesta, musí vybudovať jedno verejné nevyhradené. Pokiaľ chce štyri vyhradené miesta, musí k nim vybudovať dve verejné,“ uviedol vedúci Odboru životného prostredia Mestského úradu v Žiari nad Hronom Daniel Šály s tým, že vyhradené parkovacie miesta pre podnikateľské subjekty majú určenú dobu parkovania pre danú prevádzku.

„Napríklad, ak ide o predajňu potravín v bytovom dome, prevádzka bude od 8:00 do 19:00. Mimo vyhradeného času bude parkovacie miesto prístupné komukoľvek,“ objasnil vedúci.

Nová zeleň

Ak výstavba vyhradeného parkoviska zaberie verejnú zeleň, musí podnikateľ urobiť náhradnú výsadbu. To podľa Šályho znamená, že na každé štyri parkovacie miesta musí vysadiť minimálne jeden už väčší strom, alebo minimálne tri bežné metre nízkej okrasnej zelene na každé parkovacie miesto. Podmienky určujúce druh a miesto vysadenej zelene určí v nájomnej zmluve mesto.

Nájom vyhradených parkovacích miest pre osobné automobily podnikateľských subjektov musí byť v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, maximálne však na 15 rokov.

Na vybudovanie vyhradeného parkovacieho miesta musí mať podnikateľ spracovanú projektovú dokumentáciu a na výstavbu musí mať aj súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru – Okresného dopravného inšpektorátu v Žiari nad Hronom.

Všetky vybudované parkovacie miesta podnikateľ po uplynutí doby nájmu bezplatne prevedie do majetku mesta. Ak toto miesto bude chcieť podnikateľ aj naďalej využívať, má na to prednostné právo, pričom bude platiť nájomné.

Viac k témam: parkovanie, podnikateľ
Zdroj: Webnoviny.sk – Podnikateľom vyšli v ústrety, pri bytových domoch si môžu vybudovať vyhradené parkovacie miesto © SITA Všetky práva vyhradené.

You may also like...