Políciu čaká reforma územnej pôsobnosti, ministerstvo chce zvýšiť jej pozitívne vnímanie na verejnosti

Share

23.8.2021 (Webnoviny.sk) – Policajný zbor SR sa skladá z Prezídia Policajného zboru, útvarov s pôsobnosťou pre celé územie Slovenska a z útvarov s miestnou pôsobnosťou. Uvádza sa to v novele zákona o Policajnom zbore, ktorú ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Úlohou Prezídia Policajného zboru je podľa novely riadiaca, metodická a kontrolná činnosť vo vzťahu k službám Policajného zboru a výkonu služobných činností. Útvary s pôsobnosťou pre celé územie SR predstavujú samostatné osobitné útvary tvoriace súčasť Policajného zboru.

Členenie je v kompetencii ministra

V súčasnosti je ním podľa zákona napríklad Národná kriminálna agentúra, ktorá je príslušná na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov vo veciach patriacich do právomoci Špecializovaného trestného súdu. Útvarmi s miestnou pôsobnosťou sú v súčasnosti krajské riaditeľstvá Policajného zboru, okresné riaditeľstvá Policajného zboru a základné útvary Policajného zboru.

Podrobnejšie organizačné členenie Policajného zboru podľa ministerstva vnútra zákon ponecháva v kompetencii ministra vnútra a prezidenta Policajného zboru, aby organizačná štruktúra nebola v zákone stanovená príliš fixne a nebránila pružnému reagovaniu na zmeny bezpečnostnej situácie s cieľom operatívne reagovať na súčasné a vznikajúce hrozby.

Treba začať s diskusiou

„Takáto voľne nastavená podrobnejšia organizácia súvisí aj s pripravovanými organizačným zmenami v Policajnom zbore, ktorých účelom bude vytvorenie moderného Policajného zboru umožňujúceho výkon kvalitnejšieho a efektívnejšieho plnenia služobných povinností so zámerom zvýšiť kvalitatívny posun pozitívneho vnímania Policajného zboru v očiach verejnosti,“ uvádza ministerstvo vnútra.

Policajný prezident Peter Kovařík v júni tohto roku v rozhovore pre agentúru SITA skonštatoval, že je potrebné začať s diskusiou, či je efektívne mať osem krajských riaditeľstiev Policajného zboru a počet okresných riaditeľstiev a obvodných oddelení v takom rozsahu, v akom existujú v súčasnosti.

Metropolitná polícia

Ako alternatívu spomínal zriadenie oblastných riaditeľstiev a takzvanej metropolitnej polície pre Bratislavu. Zároveň navrhuje vytvoriť nové útvary polície, ktoré vzniknú pod Národnou centrálou osobitného druhu kriminality (NCODK).

Tam majú spadať napríklad analytické jednotky aj jednotky finančného vyšetrovania, ktorých úlohou má byť dohľadávanie majetku, ktorý je získaný nelegálne a zaisťovať ho. Súčasťou NCODK budú aj útvary environmentálnej a počítačovej kriminality, alebo cieľového pátrania.

Viac k témam: novela zákona o Policajnom zbore
Zdroj: Webnoviny.sk – Políciu čaká reforma územnej pôsobnosti, ministerstvo chce zvýšiť jej pozitívne vnímanie na verejnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Kategórie článku: SlovenskoSprávy

Mohlo by sa vám páčiť...