Portál s nehnuteľnosťami mal zneužiť dominantné postavenie, protimonopolný úrad začal konanie

1.2.2022 (Webnoviny.sk) – Protimonopolný úrad (PMÚ) SR začal v utorok z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže ako aj európskej legislatívy v oblasti poskytovania služieb na online portáloch inzercie nehnuteľností.

Ako informuje úrad, za porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia môže uložiť pokutu do 10 % z celosvetového obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Zároveň ale pripomína, že začatie správneho konania neznamená, že jeho účastník porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže dospieť.

PMÚ začal správne konanie v nadväznosti na vykonané prešetrovanie. V rámci neho získal informácie a podklady vyvolávajúce podozrenie, že podnikateľ pôsobiaci v oblasti poskytovania služieb na online portáloch inzercie nehnuteľností na území Slovenska by mohol od začiatku roka 2016 vo vzťahu ku svojim obchodným partnerom poskytujúcim sprostredkovateľské služby v oblasti predaja a/alebo prenájmu nehnuteľností uplatňovať rôzne praktiky. Medzi nimi napríklad neprimerané ceny za online inzerciu, podmienky znevýhodňujúce niektoré subjekty, ale aj obmedzovanie možnosti výberu konkrétnych online portálov na účely online inzercie.

Viac k témam: Dominantné postavenie, Portál
Zdroj: Webnoviny.sk – Portál s nehnuteľnosťami mal zneužiť dominantné postavenie, protimonopolný úrad začal konanie © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.