S hrozbou teroristického útoku na Slovensku treba rátať, Sakovej ministerstvo vydalo akčný plán

Share

BRATISLAVA 10. júna (WebNoviny.sk) – Bezpečnostná situácia v SR je v súvislosti s teroristickými hrozbami dlhodobo stabilná. Deklaruje to Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2019 – 2022 z dielne rezortu vnútra.

Počet dokonaných útokov vzrástol

Materiál napriek tomu konštatuje, že na území krajín EÚ bol v ostatných rokoch zaznamenaný nárast počtu úspešne dokonaných i zmarených teroristických útokov a individuálnych násilných incidentov najmä zo strany členov alebo prívržencov džihádistických skupín.

„Slovenská republika ako súčasť európskeho priestoru, preto musí s takýmto bezpečnostným rizikom tiež počítať. Voľný pohyb osôb v rámci schengenu takéto riziká ešte znásobuje, a to najmä v kontexte fenoménu zahraničných teroristických bojovníkov a možnej infiltrácie legálnych i nelegálnych migračných vĺn osobami sympatizujúcimi s teroristickými organizáciami,“ uvádza sa v dokumente.

Na celkový vývoj bezpečnostnej situácie môže mať podľa dokumentu vplyv aj zahraničnopolitická orientácia SR a jej aktívna účasť v medzinárodných organizáciách a operáciách.

Priorita štátu

Akčný plán zdôrazňuje, že SR je súčasťou globálneho boja proti terorizmu a dlhodobo sa aktívne zapája do celosvetového protiteroristického úsilia prostredníctvom úzkej diplomatickej, hospodárskej, vojenskej, policajnej a humanitárnej spolupráce so zahraničím.

Plán vytyčuje štátnym inštitúciám 28 úloh, ktoré sú rozdelené do štyroch hlavných oblastí, konkrétne prevencia, ochrana, pripravenosť a koordinácia.

„Zámerom predkladaného akčného plánu na roky 2019 – 2022 je prostredníctvom plnenia navrhovaných úloh zamedzovať teroristickým hrozbám, ako aj vytvárať optimálne podmienky na účinný boj proti terorizmu, predovšetkým v oblasti predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti terorizmu, a vyslať tak jasný odkaz občanom, že ich ochrana pred terorizmom je prioritou štátu,“ uvádza sa v materiáli.

V oblasti prevencie majú úlohy plniť napríklad ministerstvo vnútra a školstva. Rezort školstva má za úlohu monitorovať „výchovno-vzdelávacie postupy a výchovno-vzdelávacie zariadenia s ohľadom na možný výskyt zdrojov extrémistickej ideológie s prvkami terorizmu, náboženskej radikalizácie a intolerancie“.

Korektné vzťahy s cudzincami

Rezort vnútra by sa zase mal zamerať na „včasnú identifikáciu rizikových, resp. ohrozených osôb a skupín“, prípadne „vytvárať korektné vzťahy s cudzincami a príslušníkmi minoritných náboženských komunít za účelom budovania dôvery“.

Pokiaľ ide o oblasť ochrany, úlohy tu majú plniť predovšetkým rezorty vnútra, rezort obrany a tiež Slovenská informačná služba. Akčný plán im ukladá napríklad povinnosť „zamerať spravodajskú činnosť na získavanie informácií o teroristických rizikách a hrozbách voči SR, vrátane informácií o radikalizácii, podporovaní a verbovaní na teroristické aktivity“.

Spravodajskú pozornosť podľa materiálu treba sústrediť aj na spravodajskú ochranu objektov kritickej infraštruktúry a iných významných objektov na území SR. Takisto je v tejto oblasti úlohou modernizácia a racionalizácia činnosti útvarov polície a rezortu vnútra využívaním technológií a informačno-komunikačných prostriedkov.

Do tejto oblasti spadá napríklad zriadenie kontrolného centra v pôsobnosti MV SR na uchovávanie a využívanie záznamov z bezpečnostných kamier.

Zníženie zraniteľnosti Slovenska

V oblasti pripravenosti kladie akčný plán dôraz napríklad na cvičenia zamerané na koordináciu všetkých zložiek podieľajúcich sa na „predchádzaní, zamedzovaní, odhaľovaní a dokumentovaní protiprávnych aktivít súvisiacich s terorizmom, ako aj zložiek zodpovedných za odstraňovanie škodlivých následkov spôsobených teroristickými aktivitami“.

Do tejto oblasti spadajú aj odborné školenia pracovníkov, zvyšovanie povedomia obyvateľstva o nahlasovaní podozrivých aktivít, prípadne monitorovanie internetu na „včasné vyhľadávanie prejavov a aktivít, ktoré indikujú bezpečnostné riziká pre SR“.

V oblasti koordinácie sa kladie dôraz na medzinárodnú spoluprácu a výmenu informácií so zahraničnými partnermi. „Zámerom akčného plánu je v čo najväčšej miere znížiť zraniteľnosť SR teroristickými útokmi namierenými proti životu, zdraviu a majetku jej občanov, smerujúcim aj proti ústavou garantovaným právam a občianskym slobodám a v neposlednom rade aj proti štátnemu zriadeniu, demokratickým princípom a zahraničnopolitickým záujmom SR,“ dodáva materiál. Dokument je momentálne v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania.

Viac k témam: ministerstvo vnútra SR, terorizmus
Zdroj: Webnoviny.sk – S hrozbou teroristického útoku na Slovensku treba rátať, Sakovej ministerstvo vydalo akčný plán © SITA Všetky práva vyhradené.

Kategórie článku: SlovenskoSprávy

Mohlo by sa vám páčiť...

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.