Skupina VELUX znížila za desaťročie uhlíkové emisie o viac ako polovicu

7.4.2021 (Webnoviny.sk) – Skupina VELUX zverejnila svoju správu o udržateľnom rozvoji za rok 2020, ktorá uvádza 59 % zníženie uhlíkovej stopy spoločnosti1 v porovnaní so základnou úrovňou z roku 2007. Tím VELUX zlepšil plánovanú úroveň o 9 percentuálnych bodov. Rok 2020 bol pre skupinu VELUX míľnikom v dosiahnutí cieľov v oblasti energetiky a klímy do roku 2020.

Zníženie emisií CO2, ktoré je väčšie ako sa očakávalo, je výsledkom dlhodobej stratégie znižovania uhlíkovej stopy skupiny, ktorá sa zameriava na zlepšenie energetickej účinnosti, zvýšenie počtu obnoviteľných zdrojov a nákup obnoviteľnej energie.

V priebehu roku 2020 skupina zlepšila energetickú účinnosť vo všetkých svojich výrobných závodoch, skladoch a centrálach v Európe prostredníctvom certifikátu energetického manažérstva ISO 50001. Ďalej, tiež prešla z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie využívaním väčšieho množstva odpadovej biomasy z dreva (drevo s certifikátom FSC/PEFC) na výrobu tepla. Skupina ďalej zvýšila nákup zelenej elektriny pomocou energetických certifikátov (Guarantees of Origin). Do budúcnosti sa skupina zaviazala nakupovať 100 % obnoviteľnej elektriny do roku 2023 prostredníctvom dohôd o nákupe obnoviteľnej energie pokrývajúcich európsku spotrebu skupiny.

Aj napriek tomu, že bol rok 2020 poznamenaný pandémiou COVID-19, skupina VELUX urobila pokrok v plnení cieľov v rámci svojej energetickej a klimatickej stratégie, pričom hlavnými úspechmi boli:

zníženie emisií CO2 o 59 % v porovnaní so základnou úrovňou z roku 2007, čím sa cieľ zníženia do roku 2020 prekročil o 9 percentuálnych bodov.
97,8 % miera opätovného použitia odpadu prostredníctvom certifikácie ISO 14001:2015 vo všetkých výrobných závodoch VELUX, s odpadom opätovne využitým na nové materiály, alebo ako zdroj energie na výrobu tepla.
zvýšenie bezpečnosti práce a integrácia filozofie bezpečnosti do všetkých výrobných závodov a pobočiek, výsledkom čoho je, že frekvencia nehôd je teraz takmer štyrikrát nižšia ako porovnateľná priemyselná hodnota2.

Skupina VELUX podnikla počas pandémie COVID-19 rozhodné kroky na ochranu duševného a fyzického zdravia zamestnancov, zabezpečenia dodávok zákazníkom a zmiernenia šírenia vírusu.

Peter Bang, finančný riaditeľ skupiny VELUX, uviedol: „Rok 2020 bol náročným rokom na celom svete a hoci pandémia ovplyvnila väčšinu našej práce, nebránila úsiliu dosiahnuť naše ciele v oblasti udržateľnosti. Sme hrdí na to, že sme zavŕšili desaťročie veľkých úspechov v našej energetickej a klimatickej stratégii do roku 2020. Naďalej sa zaväzujeme k ešte udržateľnejším akciám, pretože svet čelí rastúcemu počtu zložitých a vzájomne prepojených výziev, pričom najkritickejšia je klimatická kríza a strata biodiverzity. Na základe toho sme spustili novú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 pod názvom „It’s our nature“, ktorá pretransformuje spôsob nášho podnikania.

Znižovať emisie CO2 sa darí aj vo výrobnom závode VELUX v Partizánskom, kde si v roku 2020 dali za cieľ dosiahnuť úroveň 4,43 kg CO2 na jedno vyrobené okno a finálne skončili na 4,33 kg CO2. Vďaka systému energetického manažérstva od roku 2016 do 2020 ušetrili až 910,5 t emisií CO2.

„It’s our nature” – do roku 2030 a ďalej

V roku 2020 zahájila skupina VELUX svoju stratégiu udržateľnosti do roku 2030 s názvom „It’s our nature”, ktorá je pre nadchádzajúce desaťročie ešte ambicióznejšia ako predchádzajúca. Táto nová 10-ročná stratégia predstavuje začiatok rozsiahlej udržateľnej transformácie a jej 15 cieľov umožní skupine VELUX uskutočniť „priekopnícke akcie v oblasti klímy a prírody“, „inovovať udržateľné výrobky“ a „zabezpečiť zodpovedné podnikanie“. Priekopníckym záväzkom v rámci novej stratégie je dosiahnuť celoživotnú uhlíkovú neutralitu k 100. výročiu skupiny v roku 2041. To znamená, že sa skupina zaviazala zachytiť svoju historickú uhlíkovú stopu, znížiť svoje budúce uhlíkové emisie v súlade s vedou a podľa scenára Parížskej dohody o 1,5 ° C, a tým sa stane celoživotne uhlíkovo neutrálna (Lifetime Carbon Neutral) prostredníctvom partnerstva s WWF na projektoch ochrany lesa po celom svete.

Zdroje

1 Prečítajte si tu ‘’VELUX správu o udržateľnom rozvoji do roku 2020’’: https://velux-global.foleon.com/sustainability-report-2020/highlights/front-page/

2 https://www.da.dk/statistik/ulykkesstatistik/ulykkesstatistik-2019/

Informačný servis

Viac k témam: COVID-19, PR, uhlíkové emisie, velux
Zdroj: Webnoviny.sk – Skupina VELUX znížila za desaťročie uhlíkové emisie o viac ako polovicu © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.