Slovak Investment Holding a Slovenská sporiteľňa založili spoločný podnik na podporu dostupného nájomného bývania

27.2.2020 (Webnoviny.sk) – Spoločnosti Slovak Investment Holding (SIH), Social Financing SK (dcérska spoločnosť Slovenskej sporiteľne) a Nadácia Slovenskej sporiteľne podpísali zmluvnú dokumentáciu o vzniku spoločného podniku Dostupný Domov. Ten má pomôcť znevýhodneným skupinám obyvateľstva dostať sa k primeranému bývaniu, ktoré je predpokladom uspokojovania ďalších životných potrieb.

Prostredníctvom dostupného bývania zvýši zamestnanosť, zamestnateľnosť a mobilitu pracovnej sily, respektíve poskytne zlepšené podmienky bývania obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít.

Spoločnosť Dostupný Domov j. s. a. vzniká ako investícia za rovnakých trhových podmienok pre všetkých investorov so zámerom dospieť v dlhodobom horizonte k ekonomicky udržateľnej ziskovej prevádzke. V pilotnej fáze akcionári do projektu investujú takmer 10 miliónov eur. V prípade osvedčenia udržateľnosti modelu sa celková investícia navýši.

Dostupný Domov umožní bývať znevýhodneným osobám a sociálne menej zvýhodneným skupinám obyvateľstva, ktoré by inak nemali možnosť získať bývanie za komerčných trhových podmienok. Podnik bude zabezpečovať aj podporu vo forme sociálnej služby pre cieľové skupiny. Ide o podnik sociálneho dosahu, do ktorého SIH investuje v rámci podpory aktivít sociálnej ekonomiky prostriedky z Operačného programu Ľudské zdroje.

„Spoločnosť Dostupný Domov je inovatívny projekt, ktorý smeruje k dosahovaniu merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Hlavným cieľom aktivít spoločnosti je zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu pre znevýhodnené osoby alebo sociálne menej zvýhodnené skupiny, pričom viac ako 50 % z akýchkoľvek prípadných ziskov bude spoločnosť reinvestovať do týchto  aktivít. Bezpečné a trvalé bývanie je v mnohých prípadoch nevyhnutnou podmienkou pre získanie a udržanie zamestnania, respektíve pre integráciu znevýhodnených skupín, ako sú marginalizované rómske komunity,“ priblížil Ivan Lesay, generálny riaditeľ SIH.

Social Financing SK je dcérskou spoločnosťou Slovenskej sporiteľne, ktorá vznikla s cieľom podporovať aktivity s pozitívnym sociálnym dopadom.

 „Sme radi, že vďaka spolupráci s našim partnerom môžeme priprieť k zlepšeniu dostupnosti nájomného bývania pre ľudí na Slovensku. Ako zodpovedná banka chceme aj naďalej zvyšovať  kvalitu života a prosperitu vo všetkých regiónoch. Budeme radi, ak tento inovatívny projekt inšpiruje aj ostatných,“ uviedol Peter Krutil, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

SIH pripravuje v oblasti podpory aktivít sociálnej ekonomiky na Slovensku aj ďalšie finančné nástroje.

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa je s 2,2 mil. klientov najväčšou bankou na Slovensku. Dlhodobo si udržuje vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov obyvateľstvu, vkladov klientov, v počte pobočiek a bankomatov. Komplexné služby ponúka v 250 pobočkách a v 8 regionálnych firemných centrách v rámci Slovenska. Od roku 2001 je Slovenská sporiteľňa členom Erste Group, jednej z najväčších stredoeurópskych bankových skupín.

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Nadácia Slovenskej sporiteľne vznikla v novembri 2004. Od 1. januára 2005 podporuje vzdelávanie, sociálnu pomoc a zdravie, ochranu životného prostredia, šport a kultúru. Jej cieľom je prispievať k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku. Prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov chce dosahovať kvalitatívne zmeny v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, tvorby a ochrany životného prostredia, športu a kultúry.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Slovak Investment Holding, Slovenská sporiteľňa
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovak Investment Holding a Slovenská sporiteľňa založili spoločný podnik na podporu dostupného nájomného bývania © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.