Slovensko čaká zásadná zmena energetiky. Čo prinesie zimný balíček?

25.9.2020 (Webnoviny.sk) – Slovensko čaká v najbližších rokoch zásadná zmena energetiky. Zavedenie tzv. zimného energetického balíčka (súbor 8 nariadení a smerníc EÚ „Clean energy for all Europeans“) prinesie zásadnú zmenu do fungovania trhu s energiami, ale aj nové možnosti ako pre hráčov na trhu, tak aj spotrebiteľov.

O vytvorení podmienok pre rozvoj využívania elektromobility, decentralizovanej výroby z OZE, či efektívnom využívaní veľkokapacitných batérií budú so zástupcami energetického sektora na už druhom Smart NRG Fóre diskutovať štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek aj nový predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris.

Zimný energetický balíček

– Smernica o energetickej hospodárnosti budov
– Smernica o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
– Smernica o energetickej efektívnosti
– Nariadenie o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy
– Nariadenie o vnútornom trhu s elektrinou
– Smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou
– Nariadenie ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky
– Nariadenie o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie

Z pohľadu spotrebiteľov prináša tento rozsiahly balíček zaujímavé nové nástroje. Umožní napríklad vznik tzv. agregátora, ktorý by mal napríklad umožniť aj domácnostiam dosahovať finančné úspory pri efektívnom inteligentnom riadení nielen spotreby energií, ale aj ich výroby napríklad z vlastných malých zdrojov na báze OZE. „Aj malí výrobcovia a samozrejme spotrebitelia bez skúseností na trhu s energiami získajú cez agregátora možnosť predávať svoje prebytky a tým zlepšovať návratnosť investície napríklad do malého fotovoltaického panela, či iného obnoviteľného zdroja,“  vysvetľuje Martin Dargaj, šéfredaktor portálu vEnergetike.sk.

Slovensko už v tejto chvíli, aj v dôsledku zmeny vlády a nástupu korony, s implementáciou zimného energetického balíčka mešká. Nielen pre veľkých hráčov na trhu, ale najmä aj pre rozhodnutie aj malých spotrebiteľov o investícií napríklad aj do kúpy elektrického automobilu, je preto podľa M. Dargaja dôležité, kedy dôjde k zavedeniu tejto podpory novej energetiky. „Samozrejme ešte dôležitejšie je, čo bude prioritou z pohľadu štátu a regulátora. Aj o tom budeme diskutovať ako s novým predsedom ÚRSO, tak aj so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR,“ dodáva M. Dargaj.

Podujatie Smart NRG Forum organizuje portál vEnergetike.sk v spolupráci s Inštitútom pre energetickú bezpečnosť. Jeho cieľom je vytvoriť v čase obmedzení pre veľké podujatia priestor na diskusiu o významných zmenách, ktoré čakajú Slovensko v oblasti energetike. „Zároveň presunutím konferencie do online priestoru, ako aj možnosťou vypočuť si diskusiu bez vstupného, chceme sprístupniť energetiku aj spotrebiteľom,“ vysvetľuje M. Dargaj. Partnermi podujatia sú Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika, Stredoslovenská distribučná, Slovenský plynárenský priemysel a Slovenské elektrárne. Viac o podujatí, ako aj programe a spíkroch, nájdete na www.smartnrgforum.sk.

Názov podujatia: Smart NRG Forum II – online energetická konferencia
Dátum konania: 29. 9. 2020
Čas konania: 09:00 – 11:40
Témy konferencie: 1. Nová energetika z pohľadu regulátora a štátu, 2. Nové výrobné zdroje – ekologizácia výroby energií
Účastnícky poplatok: bezplatne
Partneri podujatia: ZSE, SSE, SSD, SPP, Slovenské elektrárne
Záštita: Ministerstvo hospodárstva SR

Informačný servis

Viac k témam: konferencia, online konferencia, PR, Smart NRG Forum
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovensko čaká zásadná zmena energetiky. Čo prinesie zimný balíček? © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.