Sociálni partneri schválili Národný Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2021-2027

7.2.2022 (Webnoviny.sk) – Národný Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2021-2027 získal v pondelok podporu tripartity a smeruje na rokovanie vlády.

Ako informuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, po zapracovaní pripomienok prináša potravinárom priemerne 35 mil. eur ročne na priame podpory.

V minulom období to bolo priemerne 31 mil. eur. Okrem priamej podpory naplánoval rezort ďalších zhruba 100 mil. eur na investičné i neinvestičné podpory na spracovanie poľnohospodárskych produktov.

Potravinárske podniky

Veľmi dobre si uvedomujeme obrovský investičný dlh, s ktorým bojujú naše potravinárske podniky. Bohužiaľ, finančné zdroje určené na modernizáciu a investície do prevádzok sa v minulých eurofondových obdobiach „prejedli“ vo forme priamych platieb, alebo v horšom prípade, zmizli v korupčných schémach. Naši potravinári sú tak v značnej konkurenčnej nevýhode oproti zvyšku Európy. Preto sme pre nich pripravili aj finančné nástroje zo štátneho rozpočtu,“ uviedol štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Martin Kováč.

V nepriamej podpore je vyčlenených do biohospodárstva 30 mil. eur. Tieto prostriedky budú môcť potravinári využiť na investície do spracovania lokálnych produktov tak, aby ich výroba nezaťažovala životné prostredie a bola v súlade s cieľom ochrany klímy a udržateľného rozvoja.

Strategický plán kladie vysoký dôraz na rozvoj spolupráce od chovateľov, či pestovateľov, cez spracovateľov produktov až po odbyt do obchodov, teda na rozvoj tzv. vertikálnej spolupráce. Na takéto projekty je vyčlenených 25 mil. eur.

Investície do kapitálu

Ďalším okruhom projektov budú investície do kapitálu, technológií, logistiky, marketingu a spracovania produktov rastlinnej a živočíšnej výroby v rámci nástroja Spoločná organizácia trhu pre ovocie, zeleninu, zemiaky, mlieko, ošípané, ovce a kozy. Na to je vyčlenených 52,5 mil. eur.

Rezort pôdohospodárstva tiež vypracoval súbor opatrení, ktorý vytvorí rámec na podporu spracovateľského sektora až do roku 2039. Príjemcom pomoci budú komerčnými bankami poskytované investičné úvery, ktorých ručenie bude v kompetencii ministerstva.

Vďaka použitiu štátnych finančných aktív vo výške 250 mil. eur sa vytvorí tzv. pákový efekt v pomere 1:5. Týmto efektom suma štátnych záruk vygeneruje hodnotu úverov 1,25 mld. eur, ktoré poskytnú banky.

Viac k témam: Biohospodárstvo, Rokovanie NR SR, Tripartita
Zdroj: Webnoviny.sk – Sociálni partneri schválili Národný Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2021-2027 © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.