Štát cez rekreačné poukazy diktuje, aké benefity majú zamestnanci dostávať, tvrdí ČESMAD Slovakia

BRATISLAVA 13. mája (WebNoviny.sk) – Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia považuje zavedenie príspevku na rekreáciu pre zamestnancov za zvýšenie už i tak vysokých nákladov dopravcov. Podobne to podľa profesijnej organizácie v cestnej doprave vnímajú všeobecne zamestnávatelia.

Zohľadnenie pri nepovinných benefitoch

„Štát totiž týmto spôsobom diktuje, aké benefity má zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom. Zamestnávateľ síce poskytne zamestnancovi benefit vo forme príspevku na rekreáciu, ale na druhej strane to môže potom zohľadniť pri nepovinných benefitoch, akými sú rôzne formy odmien, napríklad vianočné odmeny, pohyblivé zložky platu,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ČESMAD Slovakia Martina Baumann.

Združenie cestných dopravcov zatiaľ nemá údaje o využívaní príspevkov na rekreáciu, respektíve rekreačných poukazov zamestnancami jeho členov. Keďže ešte sa nezačala letná sezóna, predpokladá, že dopravcovia budú vedieť vyhodnotiť záujem až po letnej sezóne. ČESMAD Slovakia zároveň nevylučuje, že príspevky na rekreáciu môžu byť v určitom momente na úkor iných benefitov.

„Ak niektorý zamestnanec príspevok využije a iný nie, zamestnávateľ mu to zohľadní pri odmeňovaní, pričom zamestnanec, ktorý príspevok nevyužije, môže byť odmenený inak. Tu potom nastáva porovnávanie medzi zamestnancami, čo je prirodzený jav,“ upozornila Baumann s tým, že takéto rozdiely pri odmeňovaní inou formou môžu pôsobiť negatívne.

Predkladajú zlé doklady

Cestní dopravcovia vidia určité problémy v spôsobe potvrdenia úhrady zamestnancov za ubytovanie. Ak podľa novely Zákonníka práce nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec má preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky predložením účtovných dokladov a ich súčasťou musí byť označenie zamestnanca.

„V praxi sa často vyskytuje problém, že zamestnanci predkladajú zamestnávateľovi doklady, ktoré nespĺňajú náležitosti účtovného dokladu. Ich následné zabezpečenie je časovo aj administratívne náročné ako pre zamestnanca, tak aj pre zamestnávateľa. Omnoho jednoduchšie by bolo, aby nárok na príspevok na rekreáciu zamestnanec preukazoval len čestným prehlásením, prípadne nejakým podporným dokladom, ktorý by nemusel spĺňať náležitosti účtovného dokladu,“ dodala pre agentúru SITA hovorkyňa ČESMAD Slovakia Martina Baumann.

Preplatenie nákladov na ubytovanie

Nárok na rekreačné príspevky, resp. poukazy majú pracovníci v spoločnostiach a organizáciách s 50 a viac zamestnancami, ak o preplatenie časti nákladov na ubytovanie požiadajú a u aktuálneho zamestnávateľa pracujú minimálne dva roky.

Z oprávnených výdavkov do 500 eur ročne zamestnávatelia preplatia 55 percent sumy, maximálne 275 eur, a zamestnanci zvyšných 45 percent, teda 225 eur.

Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia má aktuálne 1 049 členov s približne 22-tisíc zamestnancami. Členovia združenia majú v rámci medzinárodnej autobusovej dopravy 1 256 vozidiel a v medzinárodnej kamiónovej doprave 15 889 vozidiel.

Viac k témam: Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia
Zdroj: Webnoviny.sk – Štát cez rekreačné poukazy diktuje, aké benefity majú zamestnanci dostávať, tvrdí ČESMAD Slovakia © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.