Štát upustí od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania

Share

24.2.2021 (Webnoviny.sk) –
aktualizované 24. februára, 14:06

Štát upustí od vyrubenia úroku z omeškania s platením dane, uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania, či prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ak lehota na splnenie týchto povinností uplynula na konci minulého roka. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré v stredu schválil vládny kabinet.

Pokutu tiež daňovník nedostane za nepodanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti v ustanovenej lehote. Podmienkou je, aby si daňový subjekt tieto povinnosti splnil do 30. júna tohto roka.

Musia byť uhradené v náhradnej lehote

Daňovému subjektu štát nevyrubí úrok za nezaplatenie alebo neodvedenie dane, rozdielu dane alebo preddavku na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, pokiaľ ich daňovník zaplatí v náhradnej lehote najneskôr do 30. júna tohto roka.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

„Ak by bol daňovému subjektu do tohto dátumu povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, úrok, ktorý by sa mu mal vyrubiť do dňa ich povolenia, sa taktiež neuloží,“ uvádza rezort financií. Ak však daňový subjekt poruší podmienky určené v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane splátkach, bude sa postupovať štandardne podľa daňového poriadku.

Daňový subjekt tiež nedostane pokutu za to, že uviedol v daňovom priznaní k dani z príjmov preplatok na dani z príjmov, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal v daňovom priznaní k dani z príjmov uviesť.

Pomoc podnikateľskému prostrediu

Nariadenie sa nevzťahuje na úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky za obdobie povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach a taktiež na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

„Je to ďalšia významná pomoc podnikateľskému sektoru,“ povedal na tlačovej besede po rokovaní vlády minister financií Eduard Heger. Podľa neho štát odpustí firmám sankcie za minulý rok v sume 33 miliónov eur. Ide o sankcie za daň z pridanej hodnoty (DPH), daň z príjmov právnických osôb a daň z príjmov fyzických osôb.

Za neskoro odvedenú DPH odpustí štát firmám sankcie v sume 4 milióny eur, ďalších 21 miliónov eur budú tvoriť odpustené sankcie za ešte nezaplatenú DPH a zvyšok predstavujú sankcie za dane z príjmov firiem a fyzických osôb. „Tieto sankcie budú odpustené, ak tí, ktorí tieto platby ešte nezaplatili, ich uhradia do 30. júna,“ zdôraznil šéf rezortu financií.

Viac k témam: daňové nedoplatky, daňové priznanie, Ekonomické dopady koronavírusu, pokuta, úroky
Zdroj: Webnoviny.sk – Štát upustí od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania © SITA Všetky práva vyhradené.

Kategórie článku: Ekonomika

Mohlo by sa vám páčiť...

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.