Súdny dvor EÚ zamietol odvolanie Slovak Telekomu, s materskou spoločnosťou zaplatia obrovskú pokutu

Share

25.3.2021 (Webnoviny.sk) – Súdny dvor Európskej únie zamietol v plnom rozsahu odvolania, ktoré podali spoločnosť Slovak Telekom a jej materská spoločnosť Deutsche Telekom proti rozsudkom Všeobecného súdu Európskej únie týkajúcich sa protisúťažných praktík na slovenskom telekomunikačnom trhu.

Pokuta vo výške vyše 38 miliónov eur, ktorá bola uložená spoločne a nerozdielne týmto dvom spoločnostiam, ako aj pokuta vo výške vyše 19 miliónov eur uložená len Deutsche Telekom, ostávajú preto bezo zmeny.

Povinný prístup k prípojke

Siete Slovak Telekom zahŕňajú aj „účastnícku prípojku“, teda fyzické vedenia, ktoré prepájajú telefónnu zásuvku účastníka s hlavným rozvádzačom v pevnej telefónnej sieti. Po analýze vnútroštátneho trhu označil národný regulačný úrad 8. marca 2005 Slovak Telekom za operátora s významným vplyvom na veľkoobchodnom trhu neviazaného prístupu k účastníckej prípojke.

Preto bol mobilný operátor povinný poskytnúť alternatívnym operátorom prístup k účastníckej prípojke a umožniť novým účastníkom využívať túto infraštruktúru na účely poskytovania vlastných služieb koncovým užívateľom.

Zneužitie dominantného postavenia

Komisia prijala 15. októbra 2014 rozhodnutie sankcionujúce Slovak Telekom spolu s jej materskou spoločnosťou Deutsche Telekom za zneužitie svojho dominantného postavenia na slovenskom trhu s vysokorýchlostnými internetovými službami obmedzením prístupu alternatívnych operátorov k svojej účastníckej prípojke v období od rokov 2005 až 2010.

Komisia vytýkala spoločnostiam aj uplatňovanie neprimeraných cien, ktoré rovnako efektívnemu operátorovi neumožňovali reprodukovať ponuku maloobchodných služieb spoločnosti Slovak Telekom bez toho, aby mu vznikla strata.

Všeobecný súd EÚ stanovil konečnú výšku pokuty uloženej spoločne a nerozdielne spoločnostiam Slovak Telekom a Deutsche Telekom na vyše 38 miliónov eur a výšku pokuty uloženej iba Deutsche Telekom na vyše 19 miliónov eur.

Viac k témam: dominantné postavenie, pokuta
Zdroj: Webnoviny.sk – Súdny dvor EÚ zamietol odvolanie Slovak Telekomu, s materskou spoločnosťou zaplatia obrovskú pokutu © SITA Všetky práva vyhradené.

Kategórie článku: Ekonomika

Mohlo by sa vám páčiť...

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.