Vedenie Lesného podniku mesta Zvolen vážne pochybilo, prípad skončil na prokuratúre

BANSKÁ BYSTRICA 3. mája (WebNoviny.sk) – Prvé závery kontroly v Lesnom podniku mesta Zvolen prezentované hlavným kontrolórom mesta na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva naznačujú vážne pochybenia vedenia spoločnosti.

Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii vo Zvolene predseda finančnej komisie mesta Zvolen a zároveň člen kontrolnej pracovnej skupiny Lukáš Richtárech.

Primátorka vraj nekoná

Klub nezávislých poslancov vyzval primátorku mesta Zvolen Lenku Balkovičovú, aby bezodkladne zabezpečila zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti Lesný podnik mesta Zvolen a zrealizovala schválené zmeny v orgánoch spoločnosti v zmysle platného uznesenia, ktorým bol odvolaný súčasný konateľ.

Primátorka v zaslanom stanovisku uviedla, že uložila konateľovi Lesného podniku mesta Zvolen úlohy odstrániť zistené nedostatky a nezávislý znalec má preskúmať prípadné škody, ktoré mohli vzniknúť mestu. Súlad uznesenia o zmenách v mestských spoločnostiach so zákonom nechala primátorka preskúmať prokurátorom.

Podľa Klubu nezávislých poslancov napriek vážnym pochybeniam je konateľ a zároveň riaditeľ Lesného podniku mesta Zvolen Ivan Gallo stále na svojom mieste a primátorka nekoná.

Výsledky preukázali napríklad nedodržiavanie zákonného postupu pri vedení prvotnej evidencie o pôvode dreva. Často sa nevypĺňali všetky legislatívou predpísané náležitosti pri meraní a pri preukazovaní pôvodu dreva do dokladov o pôvode dreva priamo na odvozných miestach, a to ešte pred ich prepravou, respektíve riadne dokladovaným prebratím zo strany odberateľov,“ objasnil Richtárech.

Sortimentačné manipulácie

Pri kontrole bolo zamestnancami, ako aj konateľom Lesného podniku mesta Zvolen tiež potvrdené, že pri sortimentácii drevín, teda pri ich zatrieďovaní do kvalitatívnych tried, sa priamo zúčastňoval a spolupôsobil aj najväčší odberateľ.

Ten odoberal od podniku v roku 2017 viac ako 80 percent dreva a v roku 2018 už viac ako 96 percent dreva. Tieto sortimentačné manipulácie sa vo veľmi častých prípadoch nevykonávali na odvozných miestach v lese, ale v manipulačných priestoroch u najväčšieho odberateľa, pričom sa na ne drevo prepravovalo z lesa bez riadne vyplnených dokladov o pôvode dreva,“ dodal člen kontrolnej skupiny s tým, že týmto spôsobom došlo ku konaniu v rozpore so zákonom.

Primátorka Zvolena uviedla, že ako ekonómka sa vždy tešila z dobrých hospodárskych výsledkov Lesného podniku mesta Zvolen pod súčasným vedením a rovnako všetkému, čo podnik urobil pre Zvolenčanov.

„Človek síce môže mať za sebou dobré výsledky, porušovanie pravidiel je však neprípustné. Preto som začala celú vec riešiť. Ihneď som uložila konateľovi úlohy na odstránenie zistených nedostatkov, oslovili sme nezávislého znalca, aby zistil rozsah prípadných škôd, ktoré mohli vzniknúť mestu, ako to navrhlo zastupiteľstvo,“ povedala Balkovičová s tým, že kontrola stále trvá.

Riaditeľa odvolať nechcela

Klub nezávislých poslancov na základe podozrenia z netransparentného hospodárenia vedenia podniku pri obchodovaní s drevom už vo februári predložil návrh uznesenia na odvolanie konateľa Lesného podniku mesta Zvolen.

Uznesenie poslanci riadne schválili, no primátorka sa ho ako prvé za svoje pôsobenie vo funkcii rozhodla nepodpísať s odôvodnením, že sa nechce „prizerať tomu, ako sú kvalitní ľudia odvolávaní väčšinou v zastupiteľstve len preto, že to proste zákon umožňuje“.

Následne v marci mestské zastupiteľstvo schválilo ďalšie uznesenie, ktorým potvrdilo to pôvodné a navyše požiadalo hlavného kontrolóra mesta o vykonanie kontroly v Lesnom podniku mesta Zvolen.

Na podnet primátorky prokuratúra skúma, či je v súlade so zákonom uznesenie, ktorým poslanci mestského zastupiteľstva pristúpili k zmenám v podnikoch s majetkovou účasťou mesta.

Práve na základe týchto výstupov bude možné rozhodnúť o ďalších krokoch. Zákon musí platiť pre všetkých – tak pre konateľa Lesného podniku mesta Zvolen, pre poslancov mestského zastupiteľstva i pre mňa ako primátorku. Osobne som v súlade so zákonom vždy konala a vždy aj budem,“ konštatovala Balkovičová s tým, že tento prípad nebude žiadnou výnimkou.

Viac k témam: kontrola, Lesný podnik mesta Zvolen, prokuratúra
Zdroj: Webnoviny.sk – Vedenie Lesného podniku mesta Zvolen vážne pochybilo, prípad skončil na prokuratúre © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.