Verejným funkcionárom sa kráti čas, majetkové priznanie musia podať do 30. apríla

16.4.2021 (Webnoviny.sk) – Verejní funkcionári sú povinní podať do 30. apríla oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre nezlučiteľnosť funkcií.

V tlačovej správe, ktorú zaslala tajomníčka výboru Zuzana Tureničová, to pripomenul predseda Boris Susko (Smer-SD).

Verejní funkcionári oznámenie podávajú prostredníctvom tlačiva, ktoré je zverejnené na webovej stránke NR SR. Rovnako sú na nej zverejnené najčastejšie otázky a odpovede, nápomocné pri vypĺňaní tlačiva.

Kto podáva majetkové priznanie

Povinnosť predkladať majetkové priznania v súlade s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov majú poslanci parlamentu a ďalší verejní funkcionári. Ide napríklad o prezidenta SR, členov vlády, členov Súdnej rady SR, sudcov Ústavného súdu SR, riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) či rektorov verejných vysokých škôl.

Susko priblížil, že táto povinnosť sa vzťahuje aj na funkciu štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu.

Za nepodanie môže byť pokuta

Verejní funkcionári, ktorí v roku 2020 skončili verejnú funkciu, majú okrem povinnosti podať majetkové priznanie aj povinnosť podať oznámenie do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie.

Táto povinnosť sa netýka bývalých poslancov NR SR, sudcov Ústavného súdu SR, členov Súdnej rady SR, verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a bývalých členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska.

„Upozorňujeme verejných funkcionárov, aby dodržali termíny na podanie oznámení. V opačnom prípade výbor začne konanie za oneskorené podanie oznámenia alebo jeho nepodanie a môže uložiť za takéto porušenie ústavného zákona pokutu,“ zdôraznil Susko.

Viac k témam: majetkové priznanie, verejná funkcia, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
Zdroj: Webnoviny.sk – Verejným funkcionárom sa kráti čas, majetkové priznanie musia podať do 30. apríla © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.