Výskumníci z FIIT STU participujú na priemyselnom výskume odhaľovania neobvyklých obchodných operácií

6.4.2021 (Webnoviny.sk) – Neobvyklé obchodné operácie bežnému človeku veľa nepovedia. Poznajú ich skôr tí, ktorí ich z „určitých“ dôvodov realizujú, alebo na druhej strane tí, ktorí ich odhaľujú. A práve analýza a odhaľovanie týchto neobvyklých obchodných operácií (ďalej len „NOO“) elektronickými metódami je cieľom projektu, na ktorom sa podieľa aj Fakulta informatiky a informačných technológií STU.

Mimochodom, NOO je podľa zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu „právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu“. Napríklad za NOO môže byť považovaná  najmä v krajine, kde pôsobia teroristické organizácie transakcia, ktorá svojou zložitosťou, finančnou hodnotou alebo spôsobom úhrady, akoby vytŕčala spomedzi bežných platieb, resp. transferov. Medzi neobvyklé patria aj transakcie, pri ktorých sa klient odmieta identifikovať alebo sa zdráha prezradiť o obchode bližšie detaily. Tým sa do istej miery napĺňa predpoklad, že vzhľadom na jeho situáciu nemôže byť vlastníkom finančných prostriedkov potrebných pre danú transakciu.

Odhaľovanie NOO je jednou z top priorít, ako Národnej banky Slovenska, tak aj Európskej centrálnej banky. To sa týka nielen obchodov realizovaných prostredníctvom klasických štátnych mien, ale aj tzv. kryptomien. „Som preto rád, že naši pracovníci na fakulte sa zameriavajú na túto veľmi aktuálnu oblasť v rámci spolupráce na projekte ‚Elektronické metódy odhaľovania neobvyklých obchodných operácií v prostredí obchodného styku‘. Verím, že výstupy tohto projektu prinesú konkrétne úspechy pre slovenské i európske inštitúcie aktívne v tejto oblasti,“ povedal prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU.

Samotný projekt sa v rámci realizácie okrem vyššie uvedeného zákona opiera tiež o niekoľko Európskych predpisov. Predovšetkým o smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/843 z 30. mája 2018, označovanú tiež ako AMLD5 – Fifth Anti Money Laundering Directive, ktorou sa mení smernica EÚ 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. „Sme radi, že sa naši výskumníci spolu so študentami môžu venovať vysoko aktuálnej téme odhaľovania neobvyklých obchodných operácií, pričom našim cieľom je vytvorenie nástroja, ktorý bude schopný fungovať najmä v oblasti kryptomien. Tu je dôležité povedať, že samotné kryptomeny sú založené na technológii blockchain, ktorá predstavuje oblasť výskumu a vývoja v ktorej máme značné skúsenosti. Našou ambíciou je získať Európsky patent, ktorý bude poukazovať na unikátnosť nami vyvíjaného riešenia. Minimálne spôsoby prístupu k analýze a získaniu dát majú vďaka doterajším skúsenostiam riešiteľov v tejto oblasti unikátnu podstatu,“ doplnil Dr. Ing. Michal Ries, ktorý je zodpovedný za realizáciu projektu na FIIT STU.

Informačný servis

Viac k témam: FIIT STU, neobvyklé obchodné operácie, NOO, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Výskumníci z FIIT STU participujú na priemyselnom výskume odhaľovania neobvyklých obchodných operácií © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.