Začína sa piaty ročník Ceny Dionýza Ilkoviča. Nominujte výnimočných učiteľov prírodných vied

14.6.2021 (Webnoviny.sk) – Povolanie učiteľa sa v mnohých prípadoch nekončí len posledným zazvonením. Úsilie pedagógov, ktorí sa študentom venujú nad rámec svojho pracovného času, už niekoľko rokov zviditeľňuje aj Cena Dionýza Ilkoviča. Už od dnešného dňa môžete v rámci jej piateho ročníka prihlásiť do súťaže výnimočných učiteľov prírodovedných predmetov. Novinkou je, že po prvý raz sa medzi nimi ocitla aj biológia.

Cenu Dionýza Ilkoviča mohli doteraz získať len učitelia, ktorí vedú talentovaných žiakov v predmetoch matematika, fyzika, informatika a chémia. Piaty ročník tento zoznam rozšíri. „Cena Dionýza Ilkoviča sa okrem úsilia pedagógov snaží reagovať aj na aktuálne spoločenské dianie. Počas uplynulého ročníka sme v súvislosti s pandémiou odovzdali ocenenie za online vzdelávanie určené pre učiteľa, ktorý vynikajúco zvládol prechod do digitálneho prostredia. Tento rok sme sa rozhodli pre koncepčnejšiu zmenu a laureátmi Ceny Dionýza Ilkoviča sa po novom môžu stať aj pedagógovia, ktorí vyučujú biológiu. Práve súčasná pandémia nám ukázala, aká dôležitá táto oblasť je,“ hovorí Marián Marek, predseda správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča.

Rozšírenie nominácií vníma pozitívne aj Martin Plesch, vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu SAV a MU Brno. „Aj s pomocou vedcov a vedkýň z oblasti biológie sme vyvinuli účinné očkovacie látky, vďaka ktorým sme lepšie chránení pred novým typom koronavírusu. Pedagógovia zohrávajú v tomto smere kľúčovú úlohu – formujú a vzdelávajú budúcich vedcov a odborníkov, ktorí nám pomáhajú v rôznych krízových situáciách, nielen počas pandémie. Aj preto sme cítili istý dlh, ktorý sme sa rozhodli tento rok splatiť,“ približuje vedec, ktorý je zároveň predsedom odbornej poroty Ceny Dionýza Ilkoviča.

Práca ako poslanie

Cieľom Ceny Dionýza Ilkoviča je zviditeľňovať ľudí, ktorí profesiu pedagóga nevnímajú len ako pracovnú náplň, ale životný cieľ. Príkladom je aj minuloročný laureát ceny Marcel Tkáč, „chemikár“ a riaditeľ Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v Prešove. „Víťazstvo bolo pre mňa veľkým prekvapením, no takisto zadosťučinením. Učiteľstvo som vždy vnímal ako poslanie. Prostredníctvom mladých ľudí máme jedinečnú možnosť formovať budúcnosť nielen tejto krajiny, ale celého sveta. Buďme hrdí na svoje povolanie,“ tvrdí pedagóg, ktorý sa popri vedení školy a učení venuje aj písaniu vlastných učebníc a organizovaniu chemickej olympiády.

Kritériá ocenenia

Výnimočných mentorov môže nominovať ktokoľvek. Najčastejšie tak robia ich kolegovia, zriaďovatelia škôl, rodičia, žiaci či bývalí študenti. O cenu Dionýza Ilkoviča sa môže uchádzať jednotlivec – pedagóg aj nepedagogický dobrovoľník, ktorý sa aktívne podieľa na rozvoji mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia, informatika a biológia. Porota bude hodnotiť nominované osobnosti na základe štyroch kritérií: výsledky mimoškolskej činnosti, dĺžka jej trvania a udržateľnosť, rozsah a inovatívny prístup mentora. Finalisti si opäť rozdelia finančnú odmenu aj vecné ceny. Nominácie učiteľov, ale aj nepedagogických pracovníkov do aktuálneho ročníka sú otvorené do 20. septembra. Následne zasadne odborná porota a vyberie troch finalistov, ktorí budú slávnostne ocenení. Nominačný formulár a ďalšie informácie nájdete na stránke www.nadaciadi.sk

Informačný servis

Viac k témam: Cena Dionýza Ilkoviča, ocenenie, PR, učitelia
Zdroj: Webnoviny.sk – Začína sa piaty ročník Ceny Dionýza Ilkoviča. Nominujte výnimočných učiteľov prírodných vied © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.