Zamestnanci budú pri práci viac chránení, sprísňujú sa hodnoty pri karcinogénoch a mutagénoch

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) – Zamestnanci budú pri práci viac chránení, sprísňujú sa maximálne hodnoty pre vystavenie účinkom karcinogénov a mutagénov.

Vláda v stredu schválila návrh nariadenia o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci. Do právneho poriadku Slovenskej republiky sa tak podľa predkladacej správy preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 12. decembra 2017.

Okrem sprísnenia sa rozširuje aj zoznam karcinogénov a mutagénov, u ktorých sú tieto hodnoty stanovené. Do nariadenia vlády sa zo smernice transponujú maximálne hodnoty expozície pri práci pre 14 karcinogénov a mutagénov.

Tie boli revidované a odvodené z najnovších dostupných vedeckých údajov s ohľadom na ochranu zdravia pri práci a odporúčaných kritérií a metód Vedeckého výboru pre expozičné limity (SCOEL) zriadeného rozhodnutím Európskej komisie. Nariadenie vlády nadobudne účinnosť 1. mája 2019.

Viac k témam: karcinogén
Zdroj: Webnoviny.sk – Zamestnanci budú pri práci viac chránení, sprísňujú sa hodnoty pri karcinogénoch a mutagénoch © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.