Zamestnanosť na Slovensku opäť klesla, koronakríza si vybrala svoju daň najmä v jednom odvetví

4.12.2020 (Webnoviny.sk) – Zamestnanosť na Slovensku a našich občanov v zahraničí tretí štvrťrok po sebe klesla. Počet pracujúcich podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) v treťom štvrťroku dosiahol 2 milióny 529,4-tisíca osôb.

Zamestnanosť tak bola medziročne nižšia o 2,2 %, čo predstavovalo úbytok o 55,7-tisíca osôb. V tlačovej správe o tom informoval Štatistický úrad SR.

Po šiestich rokoch rastu bola zamestnanosť tretí štvrťrok za sebou v útlme, upozornili štatistici. Miera poklesu zamestnanosti ovplyvnenej koronakrízou sa však oproti predchádzajúcemu štvrťroku spomalila, keďže v druhom štvrťroku tohto roka sa počet pracujúcich medziročne znížil o 2,5 %.

Podpora štátu na udržanie zamestnanosti

„Vplyv na aktuálny vývoj mala zvýšená aktivita podnikov podporená pomocou štátu na udržanie zamestnanosti,“ uviedol štatistický úrad.

Oproti druhému kvartálu tohto roka sa sezónne očistená celková zamestnanosť medzikvartálne znížila len o 1,9-tisíca osôb. Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa oproti tretiemu štvrťroku minulého roka znížila o 1 percentuálny bod na 72,4 %. Po odpočítaní osôb pracujúcich v zahraničí zamestnanosť na území Slovenska klesla o 2 % na 2 milióny 405,6-tisíca osôb.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Z 18 sledovaných odvetví dopad krízy v podobe úbytku pracujúcich pocítili v 11 odvetviach, kým v druhom štvrťroku klesli stavy pracujúcich až v 15 odvetviach.

„Negatívny dopad koronakrízy bol najvýraznejší v trhových službách, kde si kríza vybrala svoju daň na trhu práce najmä v ubytovacích a stravovacích službách,“ skonštatovali štatistici.

Nepriaznivý vývoj vo všetkých regiónoch Slovenska

Počet pracujúcich v tomto odvetví medziročne klesol o 10,6 %, resp. o 11,4-tisíca osôb. V doprave a skladovaní predstavoval pokles pracujúcich 7,5 %, teda o 12,9-tisíca ľudí a v odborných vedeckých a technických činnostiach 13 %, čo je 12,2-tisíca osôb.

Počet pracujúcich sa znížil aj v hlavných odvetviach hospodárstva, v priemysle o 0,9 % a v stavebníctve o 1,9 %. Prehĺbil sa aj pokles pracujúcich v poľnohospodárstve, medziročne bol ich počet nižší o 14,5 %.

Viac o téme: Koronavírus

Naopak, zamestnanosť sa aj v tomto období podstatne zvýšila v informáciách a komunikácii o 18,7 %. Vzrástol aj počet pracujúcich v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 13,7 %, tento segment však tvoril malý podiel na celkovej zamestnanosti.

Nepriaznivý vývoj na trhu práce sa prejavil aj vo všetkých regiónoch Slovenska. V každom z krajov zaznamenal štatistický úrad pokles zamestnanosti. Najväčší bol v Nitrianskom kraji, o 3,3 % a Prešovskom kraji o 2,9 %.

Do zahraničia odchádzalo menej Slovákov

V každom z nich pracovalo v medziročnom porovnaní o viac ako 10-tisíc osôb menej. Naopak, najnižší pokles bol v Košickom kraji o 0,6 % a v Trnavskom kraji o 1 %. Košický kraj bol zároveň jediným regiónom SR, kde vzrástla miera zamestnanosti, napriek tomu však zostal regiónom s najnižšou hodnotou tohto ukazovateľa v rámci SR, na úrovni 67,4 %.

Počet pracujúcich v zahraničí do jedného roka dosiahol v treťom štvrťroku 123,8-tisíc osôb. Za prácou do zahraničia odchádzalo zo Slovenska o 5,7 % menej osôb ako v treťom štvrťroku 2019. Migranti pracovali najčastejšie v stavebníctve, kde sa počet osôb medziročne zvýšil o 28 %, v priemysle (pokles o 28,1 %) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (pokles o 15 %).

Z európskych krajín našli uplatnenie najčastejšie v Rakúsku (35,2-tisíc osôb), a to napriek najväčšiemu medziročnému poklesu. Za prácou do zahraničia odchádzali predovšetkým pracujúci z krajov východného Slovenska, každý druhý pracujúci v zahraničí pochádzal z týchto regiónov a ich počet sa napriek globálnemu poklesu medziročne zvýšil.

V priemere za prvý až tretí štvrťrok tohto roka za­mest­nanosť medziročne klesla o 2 % na 2 milióny 528,7-tisíca osôb.

Viac k témam: zamestnanosť na Slovensku
Zdroj: Webnoviny.sk – Zamestnanosť na Slovensku opäť klesla, koronakríza si vybrala svoju daň najmä v jednom odvetví © SITA Všetky práva vyhradené.

This function has been disabled for Spišiakoviny.