Jožo povedz tri značky

Dvaja kamaráti medzi sebou , „Jožo povedz tri značky vodky:“ „Nicolaus, Finlandia, Absolute.“

„Povedz tri značky kondómov:“ „ Durex, Pepino, Primeros.“

„A teraz povedz tri značky fúrikov :“ „ ….???!!.“ „ No vidíš?! Slopať a trkať vieš, ale pracovať, to nie!“