Úvod  >  Článok:  Mamičky, sú vaše deti do školy naozaj pripravené?

Mamičky, sú vaše deti do školy naozaj pripravené?

Čo by ste mali vedieť o školskej pripravenosti.

 

Vstup dieťaťa do školy je v jeho živote veľkým medzníkom.  Každé dieťa má určitý režim, na ktorý je zvyknuté. V tomto režime však nie sú presne určené povinnosti, dá sa povedať, že neexistuje presná organizovanosť. Tu nastáva u detí obrovský zlom. Ráno musia vstať v danú hodinu, v škole sú povinné prijať rolu žiaka, správať sa podľa školského poriadku. Keď prídu zo školy majú o niečo menej času na hry, pretože sa musia venovať domácej príprave do školy. Ďalšou výraznou zmenou je, že sa musia dlhší čas zaobísť bez rodičov a zároveň sa začleniť do kolektívu s ostatnými deťmi.

Pre dieťa sú to výrazné zmeny, na ktoré musí byť pripravené hneď z niekoľkých hľadísk. Dieťa musí spĺňať určitú úroveň telesného, psychického a spoločenského vývinu.

Všeobecne je známe, že deti začínajú chodiť do školy po dovŕšení šiestich rokov. Avšak v tomto veku nemusia byť všetky deti pripravené vstúpiť do školy.  Naopak niektoré deti môžu byť pripravené na školu aj o niečo skôr. V rozhodnutí či je dieťa vhodné dať skôr alebo neskôr do školy rozhodujú rodičia.  Tieto informácie by niektorým rodičom mohli pomôcť pri rozhodovaní.

Čo sa týka telesnej stránky, dieťa zrelé na školu by malo mať okolo 120 cm a vážiť približne 20-22kg. Končatiny dieťaťa by v pomere k telu mali byť dlhšie, zisťuje sa to tzv. „filipínskou mierou“. Filipínska miera znamená, že dieťa sa musí cez vrchol vzpriamenej hlavy dotknúť pravou rukou ľavého ucha. Dieťa je v tomto období štíhle a vytiahnuté.  U detí by sa už mala začínať výmena mliečneho chrupu za chrup trvalý.  Detské pohyby sú skôr úsporné, snaží sa neplytvať pohybom, dokáže ho usmerniť a má z neho radosť. Dieťa už dokáže pri kresbe a písaní vykonávať presné a drobné pohyby.

 

Dieťa by malo vnímať detaily, napríklad malo by ľahko spozorovať rôzne chyby na obrázku.  Čo sa týka pozornosti, ak je dieťa pripravené na školu malo by udržať pozornosť dlhší čas, zotrvať pri činnostiach, ktoré mu určili dospelí približne 10 minút. Dieťa by si malo určité poznatky pamätať úmyselne.  Hovoriť by malo súvisle, mať dostatočnú slovnú zásobu, správne vyslovovať a chápať reči. Ak ide o city, dieťa by ich do určitej miery malo vedieť ovládať,  v tomto období by už dieťa nemalo reagovať impulzívne.

Na sociálnej úrovni je dôležité, aby bolo dieťa menej závislé na rodine. Musí byť schopné sa od nej na určitý čas odlúčiť. Tiež by dieťa malo mať potrebu stretávať sa inými deťmi. Veľmi dôležité je, aby dokázalo pochopiť svoju rolu ako žiaka, ktorá prináša určité povinnosti a tiež rolu učiteľa a zároveň pochopiť jeho požiadavky.

 

Milí rodičia, tieto informácie by vám mali pomôcť pri rozhodovaní o tom, či je vaše dieťa pripravené na školskú dochádzku alebo nie. Ak sa dieťa dostane do školy nepripravené, môže sa stať, že bude v triede zaostávať, nadobudne pocity menejcennosti. Naopak, ak dostane o rok viac času na prípravu môže v kolektíve vynikať.

Použitá literatúra:

KONČEKOVÁ, Ľ. 2007. Vývinová psychológia. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška. ISBN 978-80-7165-614-2

Zdroje obrázkov:

pixabay.com

Ak sa vám tento článok páčil, podporte nás zdieľaním