Miláčik, čo by si robil

Manželia na prechádzke prechádzajú cez most, manželka sa otočí na manžela a pýta sa:

,, Miláčik, čo by si robil, keby som teraz spadla do vody a začala sa topiť ?”
,, Vzal by som nohy na plecia a utekal do mesta pre pomoc.”
,, Ale drahý, mesto je veľmi ďaleko!”
,, Pre teba láska, keby si sa topila, by som bežal pre pomoc až na koniec sveta!”