Dobrovoľné príspevky do kostolnej pokladničky

Dobrovoľné príspevky do kostolnej pokladničky Veľmi klesli a tak sa pán farár odhodlal k ráznemu opatreniu.Počas kázne vyhlásil: „Bratia a sestry, robím to veľmi nerád, ale nemám iné riešenie. Je medzi nami muž, ktorý má hriešny pomer s manželkou jedného nášho cirkevníka.“ Ak sa v kostolnej pokladničke na milodary do večera neobjaví 50 euro,zverejním jeho meno.Keď po omši farár počítal...