Spišiakoviny.eu

Kto si bez viny, hoď kameňom

Kto si bez viny, hoď kameňom Ide Ježiš cez námestie, kde dav kameňuje nejakú ženu. Ježiš sa zastaví a hovorí: „Kto si bez viny, hoď kameňom!“...

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.