Ako žiť v domácnosti s covid pozitívnym ? Praktické rady v izolácii…

Ako žiť v domácnosti s covid pozitívnym ? Praktické rady v izolácii…

Pri pozitívnom výsledku testu na koronavírus jedného člena domácnosti musia zostať v karanténe aj všetci ostatní. Platí to aj v prípade, keď boli pri celoplošnom testovaní negatívni. Čo treba dodržiavať, aby sa od spolubývajúceho nenakazili?

Ako radí Národný portál zdravia o svojej pozitivite by mal nakazený človek oboznámiť všetkých, s ktorým bol v úzkom kontakte dva dni pred odberom výteru z nosohltana, prípadne pred začiatkom klinických príznakov, ak vznikli ešte pred odberom. Ministerstvo zdravotníctva zdôrazňuje, že všetky kontakty musia ostať v karanténe aj v prípade negatívneho výsledku desať dní od kontaktu s danou osobou. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 minút vo vnútornom priestore do vzdialenosti dvoch metrov.

Domáca izolácia pozitívne testovanej osoby trvá minimálne desať dní od odberu vzorky, pokiaľ sa v posledných troch dňoch tejto doby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia, teda teplota, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu či chuti. O konečnej dĺžke karantény rozhoduje všeobecný lekár. Karanténa osôb žijúcich s pozitívne testovanou osobou v spoločnej domácnosti trvá po celú dobu izolácie pozitívne testovanej osoby.

Ak je niekto pozitívny na vírus SARS-CoV-2, ani on, ani osoby žijúce s ním v spoločnej domácnosti a ani úzke kontakty nesmú opustiť miesto, kde sa rozhodli zdržiavať počas izolácie, okrem prípadu núdze či pri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti. Takéto osoby nesmú chodiť na verejné miesta, kultúrne, spoločenské a športové udalosti, ani sa zúčastňovať súkromných akcií, akými sú rodinné oslavy, výnimkou je pohreb. Nesmú tiež používať hromadnú dopravu alebo taxík, nikoho navštevovať, či prijímať návštevy.

Iba na záhradu alebo na balkón

Vstup do domu alebo bytu, kde je v izolácii pozitívne testovaný človek, majú len tí, ktorí tam bývajú. Tiež má doň, v prípade potreby, prístup poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor. Ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón.

V prípade, že potrebujete nakúpiť potraviny, iný tovar a lieky, požiadajte o pomoc inú osobu, ktorá nie je v karanténe. Nákup môže priniesť k vchodovým dverám. Nákup je možné objednať aj telefonicky alebo e-mailom. Vždy však upozornite na to, že ste v izolácii! V prípade núdze môže

pozitívne testovaná osoba opustiť izoláciu pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2 a dodržaním hygieny rúk.

Nezabudnite kontaktovať lekára

O pozitivite je nutné informovať svojho všeobecného lekára, v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast alebo lekára miestne príslušného vyššieho územného celku, ak lekár nie je k dispozícii. Lekára treba bezodkladne telefonicky kontaktovať už pri miernych klinických príznakoch a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

Priebeh ochorenia COVID-19 sa u nakazených môže meniť, prípadne sa navonok nemusí vôbec prejaviť. V domácej izolácii treba dohliadať na zdravotný stav chorého aj ostatných členov domácnosti. Najčastejšími príznakmi nákazy sú okrem straty čuchu a chuti aj únava, horúčka, kašeľ či nádcha. Ak je to potrebné, príznaky miernite pomocou bežne dostupných liekov z lekárne. Na horúčku nad 38 stupňov fungujú antipyretiká (paracetamol, ibuprofén), na dráždivý kašeľ si naordinujte sirup proti kašľu. Na nádchu pomôžu kvapky, sprej alebo soľný výplach nosa. Dôležitý je dostatok spánku, tekutín a vitamínov, ako aj pokoj na lôžku.

Kedy volať 155

Tiesňová linka slúži v prvom rade pacientom, ktorým ide o život, alebo im hrozí závažné poškodenie zdravia. Ak máte potvrdený koronavírus a nemáte vážne zdravotné ťažkosti, postačí domáca liečba. Nie je nevyhnutné domáhať sa vyšetrenia v nemocnici.
Na tiesňovú linku 155 volajte v prípade kolapsového stavu, tlaku alebo bolesti na hrudníku, problémov s dýchaním, napríklad, keď sa neviete poriadne nadýchnuť, prípadne neviete dokončiť vetu, pretože sa zadýchavate.
V každom prípade operátorovi na linke hovorte vždy a za každých okolností pravdu, aby vedel správne zhodnotiť váš zdravotný stav a pomôcť.

Praktické rady pre domácnosť v izolácii

 • Chorý by mal mať vyhradenú samostatnú izbu. Zdraví členovia domácnosti by do tejto miestnosti nemali vstupovať. Ak je nakazených viac, môžu sa deliť o jednu izbu.
 • Chorý by si mal izbu často vetrať a mal by sa zdržiavať iba v nej.
 • Ak nemáte možnosť vyčleniť samostatnú izbu pre infikovaného, zariaďte aspoň to, aby netrávil čas v jednej izbe s osobami, ktoré patria do rizikovej skupiny (seniori, osoby s chronickými ochoreniami či oslabenou imunitou).
 • Pokiaľ máte v domácnosti len jednu kúpeľňu, osoba s pozitívnym testom by ju mala používať ako posledná a následne by ju mala dôkladne vydezinfikovať.
 • Ak sa delíte o jednu toaletu, človek s covidom by ju mal vyčistiť a dezinfikovať po každom použití. Na spoločnú toaletu vstupujte s rúškom a nepoužívajte ju tesne po infikovanom.
 • Každý člen domácnosti by mal mať vlastný uterák a všetci by mali dodržiavať zvýšenú hygienu rúk. Umývať si ich treba mydlom a teplou vodou minimálne 20 sekúnd.
 • Bielizeň nakazenej osoby môžete prať s bielizňou zdravých ľudí. Pred praním by ste ju však mali triediť v jednorazových rukaviciach a po opratí prežehliť.
 • Pozitívna osoba na covid by sa mala stravovať výlučne vo svojej izbe. Vyhraďte jej na tento účel vlastné taniere, príbor aj poháre, prípadne použite jednorazový ekologický riad, ktorý nakazená osoba vyhodí do pripraveného plastového vreca vo svojej izbe.
 • Jedlo chorému nechávajte pred dverami do izby, v ktorej sa zdržiava. Rovnako si z tohto miesta prevezmite špinavý riad či zvyšky jedla. Dovnútra izby nevchádzajte.
 • Riad by ste mali umývať v jednorazových rukaviciach pod horúcou vodou, ideálne je používať umývačku riadu.
 • Každodenný odpad nakazeného skladujte v uzavretých plastových vreciach. Ak s kontaminovanými vecami musíte manipulovať, nasaďte si gumené rukavice. Po ich zložení si umyte ruky mydlom alebo použite dezinfekciu.
 • Ak sa kontaktu s nakazeným neviete vyhnúť, dodržujte od seba aspoň 1,5-metrový odstup a majte všetci na tvári rúško.
 • Snažte sa stretávanie obmedziť na minimum. Často a nárazovo vetrajte, aby ste zvýšili cirkuláciu vzduchu. Ani v tomto prípade nezabúdajte na častú hygienu rúk. Zároveň by ste mali pravidelne dezinfikovať povrchy a predmety, ktorých sa členovia vašej domácnosti najčastejšie dotýkajú (kľučky, zábradlie, toaleta, umývadlo, vodovodné batérie, stoly, elektronika…). Na čistenie používajte jednorazové utierky.

Zdroje: ÚVZ SR, MZ SR

Ilustračné foto : pixabay

 

This function has been disabled for Spišiakoviny.