Akú vetu zo slovenčiny ťažko preložíte do angličtiny?

Akú vetu zo slovenčiny ťažko preložíte do angličtiny?

– Ľaľa ho, papľuha, ogrcal mi krpce!
Možný preklad: – Oh shit, look at the fucker, he puked all over my folk costume shoes!
Následný preklad do slovenčiny: Ku*va, pozri na vyje*anca, vytyčkoval sa mi na folklórne papuče.
Z čoho vyplýva, aký sme my boli národ slušný a čo z nás spravila angličtina.

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.