Archeológovia

Archeológovia

Ruskí vedci narazili pri archeologických vykopávkach v hĺbke 100 metrov
na medený kábel vyše 1000 rokov starý, z čoho vyvodili,
že ich predkovia už vtedy používali telefónnu sieť…
O týždeň neskôr americkí archeológovia aby sa nenechali zahanbiť,
narazili v hĺbke 200 metrov na optický kábel 2000 rokov starý,
z čoho vyvodili, že ich predkovia už vtedy používali digitálnu sieť……..
Slovenskí archeológovia kopali do hĺbky 500 metrov a nenarazili na nič,
z čoho vyvodili, že naši predkovia používali bezdrôtovú mobilnú sieť,
lebo pevná sieť bola príliš drahá…

This function has been disabled for Spišiakoviny.