Site icon Spišiakoviny.eu

Doraz medzi dzverami vifasuje

Doraz medzi dzverami vifasuje

Pridze hlop domu až rano a doraz medzi dzverami vifasuje od ženy zos vaľkom na rezanky medzi oči…Jak še na obed prebere, žena mu hvari…:“Feri, milačku, prebač!!! Ja som zapomla, že ši mal nočnu…“

Exit mobile version