Dzešec euri

Dzedo hvari vnúčikovi: „ Ic do spálni, ocec má v nočnin stoliku také modré tabletki ta mi jednú doneš, ráno ci dám dzešec euri.“
Ráno prídze dzedo a dáva vnukovi 50€.

Tento článok zaujal veľa ľudí

 

Vnúčik :  „Dzedu šak si mi hvarel, že mi daš dzešec euri.“
Dzedo : „ Štiracec ci pošila baba.“

 

Tento článok zaujal veľa ľudí