Idzece na služobku

Idzece na služobku

Vof vlaku še prihvara Fero mladej paničke : „Idzece na služobku?“

Panička: „Ne… Na svadobne cestu idzem…“

[citaj_dalsi]

Fero: „Ta gratuľujem , no a dze mace hlopa ?“

Panička: „Hlop mi kazal pobaľic ľem to najnutnejše , ta som ho nehala doma …“

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.