Idzece na služobku

Vof vlaku še prihvara Fero mladej paničke : „Idzece na služobku?“

Panička: „Ne… Na svadobne cestu idzem…“

Tento článok zaujal veľa ľudí

 

Fero: „Ta gratuľujem , no a dze mace hlopa ?“

Panička: „Hlop mi kazal pobaľic ľem to najnutnejše , ta som ho nehala doma …“

Tento článok zaujal veľa ľudí

 
error: Content is protected !!