Idzece na služobku

Vof vlaku še prihvara Fero mladej paničke : „Idzece na služobku?“

Panička: „Ne… Na svadobne cestu idzem…“

Prečítajte si aj:

Mlade dzivče še modli

Fero: „Ta gratuľujem , no a dze mace hlopa ?“

Panička: „Hlop mi kazal pobaľic ľem to najnutnejše , ta som ho nehala doma …“

Neváhajte a vyjadrite aj svoj názor

error: Content is protected !!