Janko, to je vážna vec

Janko, to je vážna vec

Otec so svojim osemročným synkom navštívi drogériu a syn sa pri pohľade
na šprcky pýta: „Oci, čo to je?“
„Vieš, Janík môj, to sú šprcky. To muži používajú pre bezpečný s*x. „
„Aha, tak tomu rozumiem. A oci, prečo sú tie šprcky balené po troch?“
„No to sú šprcky pre stredoškolákov. Jeden majú na piatok, jeden
na sobotu a jeden na nedeľu.“
„Tak to je geniálne. A prečo sú tieto balené po šesť? „
„To sú šprcky  pre vysokoškolákov. Dva na piatok, dva na sobotu
a dva na nedeľu.“
„To je úžasné, na čo všetko ľudia neprídu. A prečo sú tieto posledné
balené po dvanásť?“
„Tak pozor, Janko, to je vážna vec, to sú šprcky  pre ženatých mužov.
Jeden je na január, jeden na február, tretí na marec… „

This function has been disabled for Spišiakoviny.