Kde si bol posledných pätnásť rokov

Stretnú sa po dlhej dobe dvaja spolužiaci:
„Hej Ty, Karol, kde si bol posledných pätnásť rokov?“
„Ale, v base.“
„Prosím ťa a kvôli čomu?“
„Kvôli sliepkam.“
„Prosím ťa, veď kvôli sliepkam sa nedáva pätnásť rokov ?!“
„Ale oni vyhrabali starú.“

Tento článok zaujal veľa ľudí