Koktavý Jožko

Príde koktavý Jožko do krčmy a spustí:
– Ven, ven, ven…
Všetci vyplašený vybehnú von.,že čo sa robí a Jožko hovorí :
– Vendelín tu nebol?