Kontrola na diaľnici Prešov-Košice

Kontrola na diaľnici Prešov-Košice

Včera (6.7.) dopoludní, prebiehala na úseku diaľnice medzi Prešovom a Košicami kontrola vodičov osobných a nákladných aut.  Zúčastnili sa jej policajti z diaľničného oddelenia a mýtnej polície, pracovníci NDS a pracovníci Krajskej veterinárnej a potravinovej správy Prešov.

Kontrola bola zameraná najmä na diaľničné známky, prepravu zvierat a potravín a na váženie nákladných aut.  Z kontrolovaných aut bolo 5, ktoré prekročili povolenú hmotnosť,  ďalších 15 jazdilo bez diaľničnej známky. Jeden vodič bol sankcionovaný za telefonovanie počas jazdy.  Na úseku prepravy zviera a potravín bolo kontrolovaných 5 aut, ktoré spĺňali všetky kritéria, teda neboli zistené nedostatky.

Zdroj: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove

This function has been disabled for Spišiakoviny.