Úvod  >  Článok:  Koronavírus: V Spišskej Novej Vsi opäť zasadal krízový štáb.Tieto miesta sú nateraz uzavreté

Koronavírus: V Spišskej Novej Vsi opäť zasadal krízový štáb.Tieto miesta sú nateraz uzavreté

V súvislosti s potvrdenými prípadmi koronavírusu na Slovensku sa 11. marca uskutočnilo ďalšie zasadnutie krízového štábu mesta Spišská Nová Ves.

V zmysle usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténne upozorňujeme občanov na povinnosť oznámiť neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci. Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že aj informácia týkajúca sa cestovateľskej anamnézy je dôležitá pre epidemiologické vyšetrovanie a zamlčanie tejto informácie je porušením predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku verejného zdravotníctva – hrozí pokuta až do výšky 1659 eur. Úrad verejného zdravotníctva zároveň zverejnil zoznam mobilných telefónnych čísel oddelení epidemiológie regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Telefónny kontakt na RÚVZ v Spišskej Novej Vsi je 0911 639 010.

V tejto súvislosti vedenie mesta Spišská Nová Ves v rámci svojej kompetencie prijalo 11. 3. 2020 ďalšie opatrenia platné do odvolania:

• uzatvára pre verejnosť všetky zariadenia v majetku mesta (športová hala, zimný štadión, futbalový štadión, kolkáreň, atletický štadión, tenisové kurty, Dom kultúry Mier, Koncertná sieň Reduty, Multifunkčné energeticko-banícke centrum – Multicentrum, vrátane telocviční a multifunkčných ihrísk základných škôl) a zároveň zakazuje ich komerčný prenájom s okamžitou platnosťou;

• zastavuje činnosť všetkých záujmových útvarov Mestského kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi (folklórne súbory Čačina a Ihrík, Divadelný súbor Hviezdoslav), Klubu mladých na Zimnej ulici č. 48;

• zastavuje športovú prípravu žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves mimo priestorov školských objektov;

• nariaďuje do 13. 3. 2020 ukončiť v školách a školských zariadeniach činnosť vo všetkých záujmových útvaroch (tzv. krúžkoch);

• uzatvára prevádzku Turistického informačného centra na Letnej ul. č. 49 pre verejnosť, v prípade potreby je možné s pracovníkmi TIC komunikovať telefonicky alebo e-mailom v čase 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hod. (t. č. 053/429 82 93, [email protected]);

• zastavuje výstupy do kostolnej veže RKFK Nanebovzatia Panny Márie;

• v záujme ochrany zdravia občanov mesta zavádza v rámci režimových opatrení regulovaný vstup do objektu Mestského úradu na Štefánikovom námestí č. 1 a zároveň odporúča využiť inú možnosť úhrady miestnych daní a poplatkov ako v pokladni mestského úradu, predovšetkým cez internet banking;

• občanov mesta upozorňuje na možnosť úhrady aj na poštách prostredníctvom čiarového kódu uvedenom v doručenom rozhodnutí, zároveň upozorňuje na možnosť úhrady dane z nehnuteľností a dane za psa až do 30. apríla 2020;

• odporúča občanom zvážiť účasť na svadobných a smútočných obradoch v priestoroch radnice a domu smútku;

• Mestskej polícii v Spišskej Novej Vsi nariaďuje kontrolovať verejné priestranstvá a upozorňovať občanov mesta a hlavne študentov, aby sa nestretávali vo zvýšenom počte v parkoch a obchodných centrách.

Situáciu ohľadom nového koronavírusu vedenie mesta Spišská Nová Ves pozorne sleduje a o ďalších prípadných opatreniach bude verejnosť priebežne informovať prostredníctvom svojej stránky www.spisskanovaves.eu a prostredníctvom Facebooku.

Vedenie mesta zároveň odporúča sledovať a riadiť sa aktuálnymi informáciami a odporúčaniami na zamedzenie šírenia nového vírusu na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk a ministerstva školstva www.minedu.sk.

Informácie:
Peter Klein, referát krízového riadenia, MsÚ, Štefánikovo námestie 1, t. č. 053/41 52 329, [email protected]

Zdroj: Mesto SNV

Foto: Spišiakoviny

Ak sa vám tento článok páčil, podporte nás zdieľaním