Košický samosprávny kraj dokončuje rekonštrukciu letohrádku na Spiši

Košický samosprávny kraj dokončuje rekonštrukciu letohrádku na Spiši

Pred štyrmi rokmi bola ukončená rozsiahla rekonštrukcia fasády a časti areálu, do projektu však nebola zahrnutá oprava celej strechy či suterénu, v ktorom zateká

Letohrádok Dardanely v Markušovciach patrí k významným kultúrno-historickým pamiatkam Košického samosprávneho kraja, jeho správcom je Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. V roku 2016 bola ukončená rekonštrukcia, v rámci ktorej bola opravená fasáda, rozvody vody či elektriny, okien a časť areálu. Do projektu však nebola zahrnutá oprava celej strechy a suterén, v ktorom dlhodobo zatekalo. „Letohrádok Dardanely sme prevzali s množstvom nedorobkov, projekt bol niekoľko krát prerábaný, no aj napriek tomu do neho nebola zahrnutá oprava strechy na strednom historickom trakte. Rekonštrukciu sprevádzalo množstvo problémov, finančné náklady sa zvýšili a oprava bola dokončená neskôr, než pôvodne mala. Túto historickú pamiatku sme od bývalého vedenia kraja prevzali so záväzkom vyrovnať investičný dlh z minulosti a dokončiť rekonštrukciu tak, aby sme sa za ňu nemuseli hanbiť,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Rekonštrukcia letohrádku v Markušovciach sa začala v polovici júla, od kedy je pre verejnosť zatvorený. V rámci prác bude obnovená strešná krytina, osadené budú hromozvody aj odtokové žľaby, ktoré doposiaľ chýbali. Opravená bude statika krovu a povaly a doplnia sa drevené žalúzie v otvoroch strešných vikierov, ktoré budú z vnútornej strany chránené sieťkou.

„Všetky práce na národnej kultúrnej pamiatke realizujeme v súlade s odporúčaniami Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Zhotoviteľ nateraz postupuje úspešne aj napriek výkyvom počasia. Aktuálne prebieha montáž nových drevených šindľov, ktoré boli vyrobené na mieru. Opravovať objekty z minulých storočí nie je jednoduché. Pri odstraňovaní starej krytiny nás prekvapil pád rímsy pod štítom, čo si vyžiada práce navyše. Veríme, že s pomocou zriaďovateľa túto investičnú akciu úspešne zvládneme,“ dodala riaditeľka Múzea Spiša Zuzana Krempaská.

Na dokončenie rekonštrukcie vyčlenil Košický samosprávny kraj zo svojho rozpočtu bezmála 106 000 eur. Práce by mali trvať do konca septembra.

Okrem tejto rekonštrukcie plánuje župa v opravách historickej pamiatky pokračovať. Do konca roka by mal prejsť obnovou aj suterén letohrádku, v ktorom zateká a je v ňom vysoká vlhkosť. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Župa na tento účel schválila ďalšie kapitálové výdavky vo výške 100 000 eur. Odstránenie vlhkosti umožní Múzeu Spiša využívať priestory pre sprievodné kultúrne akcie, prednášky, besedy s umelcami, semináre aj ďalšie sprievodné služby pre návštevníkov.

S pomocou nórskeho finančného mechanizmu a podpory župy by mala v areáli letohrádku vzniknúť v budúcnosti „Kúria Zuzana – zážitok v múzeu“. Múzeum Spiša totiž uspelo s projektom obnovy tejto hospodárskej budovy.

Letohrádok Dardanely pochádza z 18. storočia, postavený bol v rokokovom štýle. Od roku 1983 sa v ňom nachádza expozícia klávesových hudobných nástrojov zameraná na domácich výrobcov, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Letohrádok ročne navštívi približne 30 000 návštevníkov.

Zdroj :

JUDr. Anna Terezková

Vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Foto : Spišiakoviny

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.