Miláčik, čo by si robil

Miláčik, čo by si robil

Manželia na prechádzke prechádzajú cez most, manželka sa otočí na manžela a pýta sa:

,, Miláčik, čo by si robil, keby som teraz spadla do vody a začala sa topiť ?“
,, Vzal by som nohy na plecia a utekal do mesta pre pomoc.“
,, Ale drahý, mesto je veľmi ďaleko!“
,, Pre teba láska, keby si sa topila, by som bežal pre pomoc až na koniec sveta!“

This function has been disabled for Spišiakoviny.eu.