Najväčší zamestnávateľ na Spiši zatiaľ nesiahol k hromadnému prepúšťaniu

Najväčší zamestnávateľ na Spiši zatiaľ nesiahol k hromadnému prepúšťaniu

Spišská Nová Ves, 23. júl 2022 – Najväčší zamestnávateľ na Spiši, Embraco Slovakia zo skupiny Nidec, pociťuje pokračujúci pokles dopytu po svojich výrobkoch.

Spoločnosť v posledných mesiacoch upravila svoj harmonogram pracovných zmien vzhľadom na súčasné potreby výrobného programu. Ide o reakciu na všeobecný pokles dopytu, ku ktorému prispela aj vojna na Ukrajine, vysoké ceny vstupných materiálov a problémy v celosvetovom logistickom reťazci.

„Všeobecne platí, že zamestnancom na dobu určitú nepredlžujeme pracovné zmluvy. Čo sa týka hromadného prepúšťania, v blízkej budúcnosti ho neplánujeme. Situácia však závisí od aktuálneho dopytu zo strany našich zákazníkov, pričom očakávame, že bude aj naďalej mierne klesať,“ komentuje riaditeľ závodu Tomáš Kandra.


S týmito informáciami oboznamovala spoločnosť pracovníkov na skupinových stretnutiach v priebehu 24 hodín, až do piatkového rána 22. júla. „Siahli sme po tomto osvedčenom a obľúbenom nástroji priamej komunikácie, s cieľom transparentne komunikovať aktuálnu situáciu a dať aj priestor naším zamestnancom na otázky,“ poznamenáva T. Kandra.

V spišskonovoveskom závode na výrobu chladiarenských kompresorov a kondenzačných jednotiek pracuje aktuálne vyše 1 900 zamestnancov.

This function has been disabled for Spišiakoviny.