Nepokúšajte sa prekračovať uzatvorené hraničné priechody, polícia ich monitoruje

Nepokúšajte sa prekračovať uzatvorené hraničné priechody, polícia ich monitoruje

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky Policajný zbor posilnil a zintenzívnil kontroly na hraniciach Slovenskej republiky s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou. Na všetkých veľkých a frekventovaných cestách na vstupe do Slovenskej republiky policajti vykonávajú kontrolu osobnej dopravy 24 hodín denne. Niektoré hraničné priechody boli dočasne uzatvorené a označené príslušnou dopravnou značkou.

Napriek tomu, že niektoré menšie hraničné priechody boli správcom komunikácie zatvorené, polícia eviduje nerešpektovanie dopravných značení a snahu obísť takéto prekážky aj napriek zákazu. Takéto prípady sme zaznamenali na hranici s Poľskou republikou, napríklad na uzavretom priechode Suchá Hora bol obchádzaný terénnymi autami po poľných cestách a tiež prípady na hraniciach s Českou republikou.

Upozorňujeme občanov, aby rešpektovali a plnili vládou prijaté opatrenia. Policajti takéto hraničné priechody monitorujú intenzívnejšie.

Na kontrolu opatrení na hraniciach s Rakúskom, Českou republikou, Maďarskom a Poľskom je denne nasadzovaných do služby 289 príslušníkov Policajného zboru, ktorí kontrolujú celkovo 85 vstupov (cestné priechody aj železničné spoje)  na územie Slovenskej republiky.

Na hraniciach s Rakúskom je zabezpečovaných 7 vstupov, ktoré zabezpečuje 28 príslušníkov Policajného zboru.

Na hraniciach s Českou republikou je zabezpečovaných 26 vstupov, ktoré zabezpečuje 62 príslušníkov Policajného zboru.

Na hraniciach s Maďarskom je zabezpečovaných 27 vstupov, ktoré zabezpečuje 130 príslušníkov Policajného zboru.

Na hraniciach s Poľskou republikou je zabezpečovaných 25 vstupov, ktoré zabezpečuje 69 príslušníkov Policajného zboru.

Pripomíname, že povinnosť registrácie (na webe ehranica) a následnej izolácie majú osoby, ak nepatria do niektorej z výnimiek, (napr. pendleri), po vstupe na územie Slovenskej republiky uloženú priamo Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Ak by aj osoba nebola pri vstupe kontrolovaná policajnou hliadku alebo ak úmyselne obíde kontrolovaný vstup na územie SR, povinnosť registrácie, následnej izolácie a oznámenie príchodu zo zahraničia lekárovi jej stále trvá. V prípade následného preukázania porušenia týchto

Zdroj a ilustračné foto : Polícia SR

This function has been disabled for Spišiakoviny.