Úvod  >  Článok:  Neurológia v Levoči v roku 2019 hospitalizovala takmer 3000 pacientov

Neurológia v Levoči v roku 2019 hospitalizovala takmer 3000 pacientov

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, má renomované neurologické oddelenie, ktoré získalo viacero medzinárodných uznaní. Vynikajúce meno, dôveru a obľúbenosť u pacientov potvrdzuje aj takmer 10 000 ambulantne vyšetrených pacientov v roku 2019 a skoro tri tisícky hospitalizovaných.  

,,V roku 2019 sme hospitalizovali 2969 pacientov, pričom najčastejšími diagnózami boli akútna cievna mozgová príhoda, akútny lumboischialgický syndróm,  centrálny vestibulárny syndróm, cervikokraniálny syndróm, ochorenia periférnych nervov, nervovosvalovej platničky alebo kostrových svalov“, hovorí MUDr. Ladislav Gurčík PhD., primár neurologického oddelenia Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča. Priemerný vek pacientov bol okolo 65 rokov, najmladší hospitalizovaný pacient mal 17 rokov. Z hospitalizovaných pacientov boli v  55% ženy.

,,Počty mozgových príhod sú posledné roky ustálené,  v roku 2018 bolo hospitalizovaných 245 pacientov s cievnou mozgovou príhodou, v roku 2019  to bol mierny nárast na približne 260 pacientov. Priebeh mozgových príhod je však v niektorých prípadoch priaznivejší, hlavne vtedy, ak je možné implementovať moderné spôsoby diagnostiky a liečby. Ide buď o trombolýzu alebo mechanické odstránenie tepenného uzáveru (v prípade dokázanej oklúzie  prívodnej alebo veľkej mozgovej tepny)“, dodáva primár neurológie. V roku 2019 Neurologické oddelenie v Levoči vykonalo 48 trombolýz a odoslalo 12 pacientov   na mechanickú trombektómiu do trombektomických centier.

Pre úspešnosť liečby hlavne u náhlej cievnej mozgovej príhody je mimoriadne dôležité vedieť ju rozpoznať a potom adekvátne poskytnúť prvú pomoc. ,,V prípade objavenia sa príznakov cievnej mozgovej príhody u člena rodiny, ktorými sú náhla slabosť polovice tela, porucha artikulácie, porucha tvorby reči,  tŕpnutie končatín, dvojité videnie,  ovisnutý ústny kútik,  neistá chôdza, je veľmi dôležité neotáľať a neodkladne  kontaktovať krajské operačné stredisko záchrannej služby“, vysvetľuje primár MUDr. Gurčík. Operačné stredisko urýchlene odošle na miesto príhody posádku rýchlej záchrannej alebo lekárskej služby, ktorá  pomocou trombolytickej linky informuje cieľové neurologické oddelenie o pacientovi. Zároveň posádka zrealizuje základné vyšetrenia – krvný tlak, pulz, glykémiu, saturáciu O2, neurologický status, EKG a urýchlene transportuje pacienta na CT pracovisko za účelom urgentného CT mozgu a CT angiografie.

,,Pri včasnom nahlásení cievnej mozgovej príhody je postup tak rýchly a efektívny, že nedochádza k časovým stratám počas transportu, diagnostiky a začatia vhodnej terapie, ako tomu bolo v minulosti. To dáva pacientom obrovskú šancu. ,,V súčasnosti platí heslo: ,, čas je mozog“ a týmto heslom sa v prípade akútnych cievnych mozgových príhod riadime aj na Neurologickom oddelení v Levoči“, vysvetľuje primár MUDr. Gurčík v čom tkvie ich úspešnosť.

Neurologické oddelenie levočskej nemocnice je aj jedným z mála pracovísk na Slovensku, ktoré zaviedli metódu rádiofrekvenčnej denervácie pri terapeuticky ťažko zvládnuteľných bolestivých syndrómoch v driekovej oblasti. ,,Zaviedli sme ju v roku 2014 a našu analýzu súboru 145 pacientov s fazetovým syndrómom sme publikovali aj v odborných periodikách. Štatistické spracovanie výsledkov potvrdilo vysokú efektivitu metódy a vhodnosť jej uplatnenia v rámci miniinvazívnej neoperačnej liečby bolesti chrbtice.

K zvýšeniu úrovne oddelenia prispieva aj moderná technika. Od decembra na neurológii využívajú nový magnetický stimulátor a pred pár dňami pribudol a nový ultrasonograf so špeciálnou sondou s možnosťou vykonávať neurosonologické vyšetrenia, t.j. ultrazvukové vyšetrenia periférnych nervov. Na túto metodiku má primár oddelenia MUDr. Gurčík certifikáty zo školení v Nemeckom Freibergu u primára Josefa Böhma.

Neurologické oddelenie levočskej nemocnice bolo ocenené Európskou organizáciou pre liečbu cievnych mozgových príhod ESO a bolo jej udelený zlatý, platinový a diamantový štatút ESO Angels Awards za jednotlivé kvartály roku 2018. Cenu dostalo oddelenie za inovatívnu starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou, čím sa levočská neurológia zaradila na najvyššiu úroveň.

Fotogaléria:

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

Ak sa vám tento článok páčil, podporte nás zdieľaním