Nová sestra v nemocnici

Nová sestra v nemocnici

V nemocnici prijali novú sestru, ktorú predchádzala povesť veľmi temperamentnej milenky. Prvú nočnú s ňou slúžil sám pán primár, na druhý deň ráno hovori svojmu mladému striedajúcemu kolegovi:“Temperamentná síce je, ale mojej žene sa nevyrovná.“

Asi tak po týždni sa stretli na chodbe kliniky. „Mali ste pravdu, pán primár,“ pripúšťa mladý kolega, „temperamentná síce je, ale vašej pani sa v žiadnom prípade nevyrovná.“

This function has been disabled for Spišiakoviny.