Úvod  >  Článok:  Novinka v Poprade: Nemocnica otvorila mobilné miesto pre test na COVID -19

Novinka v Poprade: Nemocnica otvorila mobilné miesto pre test na COVID -19

Nemocnica Poprad, a. s., otvorila v spolupráci so spoločnosťou KLINICKÁ BIOCHEMIA s.r.o., mobilné odberové miesto na testovanie pacientov na  ochorenie COVID-19.

Ako sa uvádza na webovej stránke nemocnice na odber je potrebné sa vopred objednať, pacienti nie sú testovaní bez lekárskej indikácie alebo bez uhradenia poplatku pre samoplatcov.

„Žiadame záujemcov, aby nevstupovali do areálu nemocnice k mobilnému odbernému miestu bez telefonického potvrdenia termínu. Objednať sa na odber je možné iba telefonicky, nie fyzicky v priestoroch odberného miesta,“ žiadajú kompetentní.

Kde presne?

Mobilné odberové miesto je zriadené na parkovisku nemocnice z ľavej strany (pred detskou poliklinikou). Aktuálne je otvorené v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. Vzorky odoberajú zdravotnícki zamestnanci ich vyhodnotenie a organizácia pacientov je už kompletne v réžii KLINICKEJ BIOCHÉMIE.

„Veľmi dôležité je upozornenie, že otestovať sa môžu prísť len pacienti, ktorí spĺňajú podmienky z hľadiska usmernenia hlavného hygienika, takže im žiadanku na vyšetrenie vystaví ich všeobecný lekár, alebo pacienti, ktorí sa chcú nechať otestovať preventívne na vlastné náklady,” zdôraznil medicínsky riaditeľ Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Kňaze.

Potrebné telefonické objednanie

V prípade, že má pacient odporúčanie na základe lekárskej indikácie, vyšetrenie spolu s odberom je bezplatné, uhrádza ho zdravotná poisťovňa, v ostatných prípadoch si musí pacient uhradiť vyšetrenie sám. V oboch prípadoch je však potrebné sa na odber telefonicky objednať prostredníctvom call centra na čísle 0800 820 010.

Pacientovi je pridelený presný dátum a čas, kedy navštívi mobilné odberové miesto a kvalifikovaným personálom je mu zrealizovaný odber formou hlbšieho výteru z nosa a hrdla.

„Vyšetrenie realizuje oddelenie molekulárnej genetiky KB s.r.o.,  metódou Real-Time PCR testom (polymerázová reťazová reakcia), ktorý v reálnom čase detekuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2, teda koronavírusu. Záchytnosť je vyššia ako u akéhokoľvek iného testu v súčasnosti a ide o typ testu, ktorý odporúča a realizuje aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky či Svetová zdravotnícka organizácia,” spresnila Mgr. Jarmila Melegová, obchodná riaditeľka spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o..

Priamo z auta

Po potvrdení termínu je možné sa na odber dostaviť automobilom (drive-through), kedy celé vyšetrenie prebieha priamo z vozidla.

Aj nemocnica odporúča pacientom, aby uprednostnili formu drive-through a k mobilnému odberného miestu prišli autom.

Všetky potrebné informácie k vyšetreniu nájdu záujemcovia i lekári na webovej stránke KLINICKEJ BIOCHÉMIE s.r.o.,  www.klinickabiochemia.sk alebo na stránke Nemocnice Poprad, a. s., https://www.nemocnicapp.sk/ v sekcii Aktuálne.

Ak sa vám tento článok páčil, podporte nás zdieľaním